Giao ban các Tiểu ban phục vụ Đại hội MTTQ quận Long Biên

08/03/2019 - 01:47 PM
Sáng ngày 05/3/2019, tại phòng họp số 02 Quận Ủy Long Biên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên tổ chức hội nghị giao ban các Tiểu ban phục vụ Đại hội MTTQ Việt Nam quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024.
 
Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Ngô Mạnh Điềm – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, các đồng chí Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường trực, chuyên viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên; các thành viên 04 Tiểu ban phục vụ Đại hội.
Tại hội nghị sau khi nghe các Trưởng Tiểu ban báo cáo kết quả công việc theo quyết định thành lập, chức năng nhiệm vụ của các Tiểu ban, ý kiến của các thành viên các Tiểu ban, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận triển khai một số công việc trọng tâm của các tiểu ban trong thời gia tới.
Tiểu ban Nhân sự xây dựng đề án Ủy ban MTTQ Việt Nam quận nhiệm kỳ mới từ 51 – 55 thành viên, về cơ cấu các tổ chức thành viên 20; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 14; cán bộ chuyên trách MTTQ Việt Nam quận 05; cá nhân tiêu biểu là chuyên gia, các tầng lớp từ 12 – 16; tiểu ban khẩn trương xây dựng biểu tiến độ kế hoạch, đề án…
Tiểu ban Văn kiện tổng hợp các ý kiến đóng góp tại Đại hội cơ sở, các thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận tiếp tục hoàn thiện dự thảo báo cáo lưu ý về đánh giá kết quả phối hợp các giai tầng, nhận định tình hình, chương trình hành động, trọng tâm đột phá; phân công chuẩn bị tham luận tại Đại hội …
Tiểu ban Tuyên truyền mở thư mục Đại hội MTTQ Việt Nam quận trên cổng thông tin điện tử của quận; có công văn gửi các phường về công tác tuyên truyền Đại hội; chuẩn bị trang trí Đại hội trên 3 tuyến đường Vạn Hạnh, Đoàn Khuê; Trường Lâm trang trí bên ngoài, trong hội trường, cổng cơ quan, phòng họp Ủy ban MTTQ Việt Nam quận lần thứ nhất, hình ảnh…; văn nghệ chào mừng Đại hội từ 20 – 25 phút; đoàn đại biểu chúc mừng Đại hội kết hợp với các cháu thiếu nhi; văn nghệ, hoạt động thể dục thể thao chào mừng sau Đại hội…
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đề nghị các Tiểu ban xây dựng kế hoạch tiến độ cụ thể rõ người, việc, thời gian và đề nghị tập trung cao độ công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024 về mọi mặt để Đại hội thành công tốt đẹp.
Ngô Thanh Xuân

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”