Hà Nội: Giám sát, phản biện xã hội ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

02/12/2018 - 09:37 AM
Sáng 29-11, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TƯ về việc ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và Quyết định số 218-QĐ/TƯ ban hành “Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị (khóa XI). Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chủ trì hội nghị. 
 

 

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị về phía trung ương có các đồng chí: Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Lam, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương.

Về phía thành phố Hà Nội, dự hội nghị có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Vũ Hồng Khanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội; Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy; Nguyễn Lan Hương; Trưởng ban Dân vận Thành ủy; Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố cùng đại diện các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã…

Trình bày báo cáo tại hội nghị, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương cho biết, những năm qua, nhận thức sâu sắc ý nghĩa quan trọng của công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành các Quyết định 217-QĐ/TƯ, Quyết định 218-QĐ/TƯ, Thành ủy Hà Nội đã có Kế hoạch số 109-KH/TU ngày 4-3-2014 để tổ chức thực hiện.

Sau 5 năm thực hiện Quyết định 217-QĐ/TƯ, Quyết định 218-QĐ/TƯ và các quyết định của Thành ủy, nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đã được nâng cao. Các cấp ủy Đảng, chính quyền nghiêm túc, chủ động tổ chức triển khai thực hiện bài bản, sáng tạo, ban hành văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp, tạo điều kiện để MTTQ, các đoàn thể chính trị -xã hội và nhân dân tham gia công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong xã hội, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn; tác động tích cực đến việc thực hiện các nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác đối ngoại, qua đó góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Thủ đô… Đồng thời, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thành phố, thiết thực thể chế hóa cơ chế: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ với phương châm “Dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra”…

MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã linh hoạt trong công tác tham mưu, chỉ đạo, lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm các nội dung giám sát, phản biện gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố. Qua đó, đã góp phần bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân và nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước…
  
Nâng cao chất lượng đối thoại, tạo sự đồng thuận trong nhân dân

Tham luận tại hội nghị, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Quận ủy Hai Bà Trưng, Huyện ủy Chương Mỹ, Hội Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật TP Hà Nội nêu bật những kết quả đã đạt được sau 5 năm triển khai thực hiện Quyết định 217-QĐ/TƯ, Quyết định 218-QĐ/TƯ. Các địa phương, đơn vị cũng chỉ rõ những bất cập, hạn chế còn tồn tại và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

 

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả sau 5 năm thực hiện Quyết định 217-QĐ/TƯ, Quyết định 218-QĐ/TƯ và các quyết định của Thành ủy. 

“Các cấp ủy Đảng từ thành phố đến cơ sở đã kịp thời xây dựng kế hoạch, văn bản chỉ đạo thực hiện; nghiêm túc phổ biến, quán triệt nội dung Quy chế, Quy định của Trung ương và Kế hoạch của Thành ủy tới cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp. Qua đó, đã nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”, đồng chí Hoàng Trung Hải đánh giá.

Theo đồng chí Bí thư Thành ủy, những năm qua, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã chủ động phối hợp, xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã chủ động phối hợp với các ngành liên quan, với HĐND, UBND cùng cấp tập trung giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, thành phố; Nghị quyết của HĐND về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; việc thực hiện Pháp lệnh Dân chủ ở xã, phường, thị trấn, quy chế dân chủ trong các cơ quan, đơn vị, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng nông thôn mới; giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, khiếu nại, tố cáo của công dân... 

“Công tác phản biện xã hội ngày càng đi vào thực chất và phát huy hiệu quả, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng bộ, chính quyền thành phố... Việc góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 218 của Trung ương, Quyết định số 6525 và Quyết định số 2200 của Thành ủy được các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố coi trọng, luôn tạo điều kiện để MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng bộ, chính quyền thành phố trong sạch, vững mạnh. Hằng năm, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ thành phố đều tổ chức gặp mặt để lắng nghe, tiếp thu, trả lời và chỉ đạo giải quyết những nguyện vọng chính đáng của các giới, các ngành, của đoàn viên, hội viên và nhân dân”, Bí thư Thành ủy cho biết.

Đồng chí Bí thư Thành ủy chỉ rõ một số hạn chế trong thực hiện Quyết định 217-QĐ/TƯ, Quyết định 218-QĐ/TƯ và các Quyết định số 6525-QĐ/TU, 2200-QĐ/TU của Thành ủy, như: Nhận thức của một số cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về nội dung các quyết định nêu trên còn hạn chế; công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở một số nơi còn chung chung, hời hợt, chưa phát huy trách nhiệm; công tác giám sát của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội ở một số địa phương chưa được tổ chức thường xuyên... Đồng chí Hoàng Trung Hải yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ thời gian tới tiếp tục thực hiện tốt Quyết định của Trung ương và Thành ủy, trong đó, tập trung thực hiện một số nội dung quan trọng. 

Thứ nhất, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng về quan điểm, Quyết định 217-QĐ/TƯ, Quyết định 218-QĐ/TƯ và Quyết định số 6525-QĐ/TU, 2200-QĐ/TU và Hướng dẫn số 02 ngày 9-8-2018 của Thành ủy về “Thực hiện Quyết định số 99 ngày 3-10-2017 và Quy định số 124 ngày 2-2-2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII”, gắn với thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII), qua đó góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân về việc giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Hai là, các cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo, phối hợp với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cụ thể hoá Quy chế, Quy định; tạo điều kiện để MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia giám sát và phản biện xã hội.

 

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trao Bằng khen cho các tập thể xuất sắc.

Ba là, nâng cao hơn nữa chất lượng và số lượng các cuộc đối thoại định kỳ, đột xuất giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc, những nội dung phản ánh, kiến nghị, nhất là trong việc triển khai các chương trình, dự án trên địa bàn, qua đó tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân.

Bốn là, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của các địa phương, đơn vị. Các cấp ủy, chính quyền nghiêm túc, cầu thị trong tiếp thu các ý kiến góp ý, kết luận giám sát, phản biện của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân nhằm cải tiến và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Việc tiếp thu góp ý và điều chỉnh theo ý kiến góp ý của nhân dân là một trong những tiêu chí đánh giá công tác xây dựng Đảng của cấp ủy và phân loại đảng viên hằng năm.

Năm là, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội chủ động phối hợp xây dựng nội dung giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đồng thời, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò trong công tác giám sát và phản biện xã hội, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất tổ chức và giám sát chặt chẽ việc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới, quản lý đô thị, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm...; góp ý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao...

Sáu là, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội quan tâm kiện toàn, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, cộng tác viên, các nhà khoa học có năng lực, trình độ đáp ứng với yêu cầu và nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cũng nhấn mạnh, lực lượng cán bộ MTTQ ngày càng trẻ hóa và lớn mạnh. Tuy nhiên, bản thân mỗi cán bộ MTTQ cũng phải nỗ lực nâng cao trình độ để có thể đáp ứng nhiệm vụ chính trị được giao. 

“Các cấp ủy Đảng phải quan tâm đào tạo trang bị, cập nhật kiến thức cho cán bộ MTTQ để có thể đáp ứng tốt nhất nhiệm vụ chính trị được giao”, đồng chí Hoàng Trung Hải nhấn mạnh.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương cho biết, thời gian tới sẽ triển khai đầy đủ, có trách nhiệm những nhiệm vụ được giao, qua đó góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng văn minh, giàu đẹp.

* Dịp này, 10 tập thể có thành tích cao trong việc thực hiện Quyết định 217-QĐ/TƯ, Quyết định 218-QĐ/TƯ đã được nhận Bằng khen của Thành ủy.
 
 
Theo HNM

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”