Hà Nội: Sáp nhập, đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc 11 quận, huyện

21/02/2020 - 03:00 PM
HĐND Thành phố Hà Nội quyết nghị thực hiện việc sáp nhập, đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc 11 quận, huyện trên địa bàn Thành phố năm 2020; đồng thời thực hiện đổi tên 226 tổ dân phố tại 6 quận.
Sáng nay (21/2), với 100% đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, Kỳ họp thứ 13 HĐND TP Hà Nội khóa XV đã thông qua Nghị quyết về việc sáp nhập, đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố (TDP) thuộc 11 quận, huyện trên địa bàn TP Hà Nội năm 2020.
Theo đó, HĐND TP quyết nghị thực hiện việc sáp nhập, đặt tên, đổi tên thôn, TDP thuộc 11 quận, huyện trên địa bàn TP Hà Nội năm 2020, cụ thể như sau: Quận Cầu Giấy sáp nhập 142 TDP để thành lập 74 TDP mới, quận Hoàn Kiếm sáp nhập 651 TDP để thành lập 132 TDP mới, quận Long Biên sáp nhập 156 TDP để thành lập 76 TDP mới, quận Ba Đình sáp nhập 300 TDP để thành lập 136 TDP mới, quận Đống Đa sáp nhập 866 TDP để thành lập 337 TDP mới, quận Hai Bà Trưng sáp nhập 742 TDP để thành lập 242 TDP mới, quận Thanh Xuân sáp nhập 183 TDP để thành lập 82 TDP mới, quận Hoàng Mai sáp nhập 574 TDP để thành lập 223 TDP mới, quận Tây Hồ sáp nhập 293 TDP để thành lập 95 TDP mới, quận Hà Đông sáp nhập 11 TDP để thành lập 6 TDP mới, huyện Ứng Hòa sáp nhập 8 thôn để thành lập 4 thôn mới.
Cùng với đó, thực hiện đổi tên 226 TDP, gồm: Quận Ba Đình đổi tên 46 TDP, quận Cầu Giấy đổi tên 37 TDP, quận Đống Đa đổi tên 26 TDP, quận Hai Bà Trưng đổi tên 17 TDP, quận Hoàng Mai đổi tên 89 TDP, quận Tây Hồ đổi tên 11 TDP.
HĐND TP giao UBND TP căn cứ Nghị quyết này và các quy định pháp luật hiện hành, tổ chức triển khai thực hiện, trong đó: UBND TP chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung, thủ tục, hồ sơ pháp lý và kết quả thẩm định đối với Đề án sáp nhập, đặt tên, đổi tên thôn, TDP theo quy định của Luật; quyết định thành lập và chỉ đạo kiện toàn, đảm bảo tổ chức, hoạt động của các thôn, TDP mới theo quy định của pháp luật. Đồng thời, giao UBND TP chỉ đạo UBND các quận, huyện, thị xã và các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến nghị quyết của HĐND TP, quyết định sáp nhập, đặt, đổi tên thôn, TDP và các nội dung hoạt động của thôn, TDP có hiệu quả theo quy định; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thực hiện kiện toàn đồng bộ các tổ chức trong hệ thống chính trị, đảm bảo đúng quy định.
Bên cạnh đó, HĐND TP cũng giao UBND TP chỉ đạo các sở, ngành TP phối hợp chặt chẽ với UBND các cấp thực hiện giải quyết thủ tục hành chính nhanh, kịp thời đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân nơi có thôn, TDP mới được sáp nhập, đặt tên, đổi tên; chỉ đạo UBND các cấp căn cứ trên cơ sở phân cấp kinh tế - xã hội, phân cấp ngân sách và nguồn lực, quan tâm bố trí kinh phí hỗ trợ xây dựng, sửa chữa các trang thiết bị nhà văn hóa, phòng sinh hoạt cộng động dân cư của các thôn, TDP mới được sáp nhập, đặt tên, đổi tên, đảm bảo hoạt động có hiệu quả, sử dụng đúng mục đích. Giao Thường trực HĐND TP, các ban của HĐND TP, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND TP giám sát việc thực hiện nghị quyết này. HĐND TP đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội cùng các tổ chức chính trị - xã hội tham gia phối hợp tuyên truyền, phổ biến và giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.
Trước đó, theo tờ trình của UBND TP Hà Nội do Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Vũ Thu Hà trình bày tại Kỳ họp, thực hiện Kế hoạch 109-KH/TƯ ngày 29/11/2018 của Thành ủy về việc tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức hệ thống chính trị trên địa bàn dân cư theo Đề án số 06-ĐA/TƯ ngày 24/9/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy, UBND TP đã ban hành Đề án tiếp tục kiện toàn thôn, TDP trên địa bàn TP (kèm theo Quyết định 5241/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của UBND TP) để tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ việc kiện toàn thôn, TDP trên địa bàn TP). Trên cơ sở tổng hợp và thẩm định Đề án kiện toàn thôn, TDP của các quận, huyện, thị xã, UBND TP đã trình HĐND TP xem xét, thông qua tại kỳ họp lần thứ 12 (kỳ họp không thường kỳ), HĐND TP khóa XV. Ngày 26/12/2019, HĐND TP đã ban hành Nghị quyết 31/NQ-HĐND về việc sáp nhập, đặt tên, đổi tên thôn, TDP thuộc 12 huyện, thị xã trên địa bàn TP. 
Theo đó, đối với việc sáp nhập, đặt tên: Số thôn, TDP mới được thành lập sau khi thực hiện phương án sáp nhập là 159 (123 thôn, 36 TDP); số thôn, TDP trên toàn TP giảm sau khi sáp nhập là 189 (140 thôn, 49 TDP); tổng số thôn, TDP trên toàn TP sau khi sáp nhập là 7.779 (2.370 thôn, 5.409 TDP). Đối với việc đổi tên: Đổi tên 53 thôn, TDP. Căn cứ nghị quyết của HĐND TP, Chủ tịch UBND TP đã ban hành quyết định sáp nhập, đặt tên, đổi tên thôn, TDP để tổ chức triển khai thực hiện. Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, UBND TP đã chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp với 18 quận, huyện còn lại tiếp tục rà soát xây dựng phương án sáp nhập, đặt tên các thôn, TDP thuộc đơn vị, đảm bảo các TDP mới thành lập khi thực hiện phương án sáp nhập có quy mô số hộ gia đình phù hợp. Qua thẩm định các phương án theo tờ trình của các quận, huyện và thực tế khảo sát tại các địa phương (Hoàn Kiếm, Cầu Giấy, Long Biên...), về cơ bản các phương án được xây dựng hợp lý, phù họp vị trí địa lý, địa bàn dân cư, phong tục văn hóa truyền thống, được sự đồng thuận cao trong Nhân dân địa phương. Các TDP được được thành lập mới khi thực hiện việc sáp nhập có quy mô lớn đều là những làng được chia tách nay sáp nhập lại. Việc sáp nhập sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý của chính quyền cơ sở và tổ chức hoạt động của TDP. 
Vì vậy, UBND TP kính trình HĐND TP xem xét, thông qua và ban hành nghị quyết việc sáp nhập, đặt tên, đổi tên thôn, TDP. Để thuận lợi trong công tác quản lý thôn, TDP trên địa bàn quận, huyện trên địa bàn TP sau khi thực hiện việc sáp nhập thôn, TDP; trên cơ sở phương án đối tên thôn, TDP của các quận, huyện, UBND TP cũng đề nghị HĐND TP xem xét thông qua và ban hành Nghị quyết về việc đổi tên các thôn, TDP tại 6 quận. 
Các quận huyện đề nghị không thực hiện việc sáp nhập thôn, TDP, gồm: 2 quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm; 5 huyện: Hoài Đức, Thanh Oai, Đan Phượng, Mỹ Đức, Đông Anh. Theo báo cáo của các quận, huyện và khảo sát thực tế cho thấy, các thôn trong diện phải sắp xếp nhưng không thể thực hiện được việc sáp nhập vì các lý do: Các thôn trên có vị trí biệt lập, cách xa các thôn liền kề; các thôn có nhiều đồng bào dân tộc ít người sinh sống, đặc điểm văn hóa, tôn giáo, tập quán khác nhau thuộc các huyện Đan Phượng (5 thôn), Thanh Oai (1 thôn), Mỹ Đức (5 thôn); các thôn, TDP thuộc quận, huyện có tốc độ đô thị hóa nhanh, đang chuẩn bị triển khai công tác giải phóng mặt bằng, dự báo trong thời gian tới quy mô hộ gia đình sẽ tăng thuộc quận Nam Từ Liêm (1 TDP), quận Bắc Từ Liêm (2 TDP) và huyện Đông Anh (6 thôn, 19 TDP); các thôn trong diện phải sắp xếp nhưng theo phương án sắp xếp của địa phương thì các khu vực dân cư liền kề sẽ được ghép với các thôn trên thuộc huyện Hoài Đức (2 thôn) - việc ghép khu vực dân cư vào thôn hiện có thuộc thẩm quyền của UBND huyện.
Tại báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND TP do Phó Trưởng Ban Pháp chế Duy Hoàng Dương trình bày cũng khẳng định: Ban Pháp chế cơ bản tán thành với Tờ trình của UBND TP về sự cần thiết việc tiến hành triên khai kiện toàn thôn, TDP trên địa bàn TP Hà Nội. Trong đó nhấn mạnh, thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XII) và Kế hoạch 07-KH/TW ngày 27/11/2017 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW vê "Một sô vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả", trên cơ sở chỉ đạo của T.Ư, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Kế hoạch 109-KH/TU ngày 29/11/2018 vệ tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức hệ thống chính trị trên địa bàn dân cư theo Đề án số 06-ĐA/TU ngày 24/9/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy. Đồng thời tại Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 3/12/2018 của Bộ Nội vụ đã hướng dẫn đồng thời quy định các thôn, TDP có quy mô số hộ gia đình dưới 50% mức quy định trên thì phải sáp nhập với thôn, TDP liền kề.
Tại thời điểm thống kê đến hết tháng 11/2019, toàn Thành phố có 7.968 thôn, TDP (2.510 thôn và 5.458 TDP). Tổng số thôn, TDP trong diện phải sáp nhập theo quỵ định là 4.115. Trong đó, 223 thôn (có số hộ gia đình dưới 150); 3.892 TDP (có số hộ gia đình dưới 225). Qua nghiên cứu khảo sát, nhiều thôn, TDP có quy mô nhỏ đã làm ảnh hưởng đến việc huy động nguồn lực từ cộng đồng nhân cư, xã hội hóa để thực hiện các công trình văn hóa, khu vui chơi, thể theo. Đông thời quy mô thôn, TDP nhỏ cũng ảnh hưởng đến công tác sinh hoạt đảng, tổ chức và hoạt động của các tô chức chính trị-xã hội ở thôn, TDP. Bên cạnh đó, cùng với tiên trình phát triển kinh tế - xã hội, quá trình đô thị hóa, việc di dân hình thành các khu đô thị mới và cả việc chia tách một số đơn vị hành chính cũng ảnh hưởng nhật định đến sự hình thành và phát triên các thôn, TDP trên địa bàn Thành phố. “Do đó, việc UBND Thành phố trình HĐND Thành phố về việc sáp nhập, đặt tên và đổi tên các thôn, TDP trên địa bàn Thành phố Hà Nội là cân thiêt, phù hợp với tình hình thực tiễn và đúng quy định pháp luật” - ông Duy Hoàng Dương khẳng định.
Theo KTĐT
Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019