HĐND- UBND- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2021

19/01/2021 - 12:45 PM
Sáng 15/01/2021, HĐND- UBND- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp công tác năm 2020; Ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2021; Tổng kết hoạt động của HĐND huyện, xã, thị trấn năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021.
Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Việt- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Hoàng Anh Tú- Ủy viên  BTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đồng chí Nguyễn Khắc Định- Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Đức Hồng- Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện.
Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2020, HĐND- UBND- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm đã thực hiện hiệu quả các nội dung chương trình phối hợp công tác giữa 3 cơ quan, góp phần quan trọng hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh trên địa bàn huyện. Các đơn vị đã phối hợp thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm 2020, trọng tâm là tham mưu chuẩn bị tốt các điều kiện, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các xã, thị trấn và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020- 2025- Đại hội điểm của Thành phố; tham mưu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015- 2020. Huyện đã hoàn thành 17/17 chỉ tiêu kế hoạch Thành phố giao, 19/21 chỉ tiêu huyện giao. Giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu do huyện quản lý tăng 8,67% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu NSNN trên địa bàn đạt 4.644,2 tỷ đồng, bằng 157,1% dự toán TP và HĐND huyện giao và bằng 174% so với năm 2019. Tổng chi NSNN đạt 3.524,9 tỷ đồng, bằng 91,3% dự toán giao, bằng 130,1% so với cùng kỳ năm trước.
Toàn cảnh hội nghị
 
Cùng với đó, Ủy ban MTTQ huyện tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Phối hợp tổ chức tốt các kỳ họp HĐND huyện, hội nghị Ủy ban MTTQ đảm bảo đúng luật. Các hoạt động giám sát, thanh tra, kiểm tra của các cơ quan có hiệu quả và đảm bảo theo quy định. Thường trực HĐND huyện và các Ban đã tổ chức 7 nội dung giám sát chuyên đề, phiên giải trình. UBND huyện đã thành lập nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra nhiều nội dung. Qua đó, kịp thời phát hiện những vướng mắc khó khăn, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong các lĩnh vực quản lý nhà nước. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp tổ chức 58 cuộc giám sát trên các lĩnh vực được dư luận và nhân dân quan tâm. Ban TTND các xã, thị trấn đã giám sát 150 cuộc, phối hợp giám sát 358 cuộc. Qua đó, phát hiện và kiến nghị giải quyết 18/20 vụ việc có dấu hiệu vi phạm (90%). Ban GSĐTCCĐ xã, thị trấn đã tổ chức 142 cuộc giám sát tại các công trình, dự án đầu tư tại các xã. Qua đó, đã phát hiện 11 công trình, dự án vi phạm và kiến nghị với Chủ đầu tư kịp thời khắc phục 11/11 công trình.
Trong năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức 2 Hội nghị phản biện xã hội về Dự thảo Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác PCCC, cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn huyện Gia Lâm giai đoạn 2020 - 2025”, Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện Gia Lâm giai đoạn 2021- 2026, định hướng đến năm 2030”. Phối hợp tổ chức tốt Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân năm 2020.
 
Đồng chí Nguyễn Tiến Việt- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
 
Công tác tiếp xúc cử tri, tiếp dân, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên chỉ đạo, giải quyết kịp thời các vấn đề dân sinh bức xúc. Tỷ lệ giải quyết đơn thư của UBND huyện đạt 96,6% (421/485 đơn thư). Tỷ lệ hòa giải thành đạt 82% (150/182 vụ việc).
Thường trực HĐND- UBND- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm ký kết Chương trình phối hợp công tác năm 2021
Tại hội nghị, Thường trực HĐND- UBND- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm đã ký kết Chương trình phối hợp công tác năm 2021 với 6 nội dung gồm: Thứ nhất là phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2021. Thứ hai là phối hợp chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 trên địa bàn huyện, đảm bảo đúng luật, dân chủ, an toàn và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân. Thứ ba là phối hợp chỉ đạo Tổng kết hoạt động của HĐND huyện, xã, thị trấn nhiệm kỳ 2016- 2021. Thứ tư là tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả, vừa phục hồi và phát triển kinh tế. Tập trung đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao gắn với thành lập phường, đầu tư xây dựng huyện thành Quận. Thứ năm là tích cực xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh. Thứ sáu là đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động.
 

Các tập thể, cá nhân tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng

Tại Hội nghị, 18 tập thể, 18 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác phối hợp giữa HĐND- UBND- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và hoạt động HĐND huyện năm 2020 đã được biểu dương, khen thưởng./.
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm
 
Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019