HĐND- UBND- Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2021

23/01/2021 - 02:46 PM

Chiều ngày 21/01/2021, tại Hội trường Quận ủy, HĐND- UBND- Ủy ban MTTQ Việt Nam quận tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp công tác năm 2020; Ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2021. Dự Hội nghị có các đồng chí: Trần Thị Phương Hoa – TUV – Bí thư Quận ủy; Nguyễn Văn Chiến – PBT Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận; Bùi Tuấn Anh – PBT Quận ủy – Chủ tịch UBND Quận; Nguyễn Thị Thanh – UVTV Quận ủy -Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận; đại diện Thường trực Quận ủy, các đ/c phó chủ tịch HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Trưởng ban Pháp chế và Ban Kinh tế - xã hội HĐND quận; Chủ tịch – Phó chủ tịch HĐND các phường.

Năm 2020 có ý nghĩa quan trọng quyết định việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ V và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020 của quận đề ra; Năm có nhiều sự kiện quan trọng như: Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt nam, 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận thống nhất Việt Nam; Quận triển khai thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh đặc biệt; Tình hình quốc tế và trong nước có những biến động lớn do đại dịch Covid-19. Hoạt động phối hợp của HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận tiếp tục được nâng cao theo hướng đổi mới, dân chủ, trách nhiệm và hiệu quả; tạo sự chuyển biến về chất lượng hoạt động, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng của quận. Thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đề ra, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 13/15 chỉ tiêu được giao. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn vẫn vượt dự toán, huy động vốn đầu tư xã hội tiếp tục duy trì tốc độ tăng. Công tác quản lý trật tự đô thị tiếp tục được đẩy mạnh; cải cách hành chính được đẩy mạnh; vệ sinh môi trường được duy trì; kỷ cương hành chính tiếp tục được củng cố; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục, Quận tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu Thành phố thi vào lớp 10 năm thứ 12 liên tiếp; Văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục được chăm lo; an sinh xã hội được đảm bảo.

Đồng chí Trần Thị Phương Hoa – TUV – Bí thư Quận ủy phát biểu chỉ đạo
Cùng với đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Các hoạt động giám sát, của các cơ quan có hiệu quả và đảm bảo theo quy định. Thường trực HĐND Quận và các Ban đã tổ chức các nội dung giám sát chuyên đề, phiên giải trình. UBND Quận đã thành lập nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra nhiều nội dung. Qua đó, kịp thời phát hiện những vướng mắc khó khăn, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong các lĩnh vực quản lý nhà nước.
 
 Thường trực HĐND- UBND- Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận ký kết Chương trình phối hợp công tác năm 2021
Tại hội nghị, Thường trực HĐND- UBND- Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận đã ký kết Chương trình phối hợp công tác năm 2021 với các nội dung gồm: Phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2021. Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 trên địa bàn Quận, đảm bảo đúng luật, dân chủ, an toàn và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân. Tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả, vừa phục hồi và phát triển kinh tế. Tích cực xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động.
 
Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Trần Thị Phương HoaTUV – Bí thư Quận ủy đánh giá cao chương trình phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND-UBND-Uỷ ban MTTQ quận năm 2020 và coi chương trình phối hợp công tác năm 2021 là nền tảng để thực hiện thành công các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh nhằm thực hiện các Nghị quyết của Quận ủy, HĐND quận năm 2021. Đồng chí cũng mong muốn có được sự quan tâm nhiều hơn nữa của Thường trực HĐND quận, sự vào cuộc tích cực của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận để thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2021./.
                                                Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy
 


 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019