Hỗ trợ nhân dân các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa bị thiệt hại và khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra.

13/08/2019 - 05:06 PM

THÔNG BÁO

Hỗ trợ nhân dân các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa bị thiệt hại và khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra.

Trong những ngày vừa qua, mưa lớn đã gây lũ lụt, sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng nặng nề đến sinh hoạt và cuộc sống của Nhân dân các tỉnh Bắc Bộ và tỉnh Thanh Hóa làm một số người bị chết, bị mất tích và bị thương; nhiều công trình, nhà cửa bị thiệt hại. 

Trước tình hình đó, để kịp thời hỗ trợ các gia đình có người chết, người bị thương do thiên tai gây ra khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, ngày 09/8/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã  Quyết định số 16/QĐ-MTTQ-BTT về việc hỗ trợ Nhân dân các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa bị thiệt hại do cơn bão số 3gây ra và Quyết định số 17/QĐ-MTTQ-BTT về việc hỗ trợ Nhân dân tỉnh Thanh Hóa khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra với s ti1.165.000.000 đồng (Một tỷ một trăm sáu mươi lăm triệu đồng), cụ thể như sau:

Trích 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng) từ Quỹ “Cứu trợ” thành phố Hà Nội để hỗ trợ Nhân dân tỉnh Thanh Hóa khắc phục hậu quả thiệt hại do bão số 3 gây ra.

- Trích 165.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi lăm triệu đồng) từ Quỹ “Cứu trợ” y ban MTTQ Việt Namthành phố Hà Nội để hỗ trợ các gia đình của các tỉnh BắcBộ và Thanh Hóa bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.Mức hỗ trợ: Gia đình có người chết 10.000.000 đồng/người, người bị thương 5.000.000 đồng/người. Tính đến thời điểm nàyđã hỗ trợ cho 13 gia đình có người chết, 07 người bị thương tại các tỉnh: Thanh Hóa, Bắc Kạn, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ.

- Số tiền trên được chuyển về Quỹ “Cứu trợ” Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Thanh Hóa, Bắc Kạn, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đề nghị Mặt trận các địa phương nêu trên giúp đỡ chuyển số tiền hỗ trợ đến các gia đình bị thiệt hại. Đồng thời đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Bắc Bộvà Thanh Hóa bị ảnh hưởng do cơn bão số 3 gây ra tiếp tục tổng hợp số người chết và bị thương gửi về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội để kịp thời chuyển kinh phí hỗ trợ./.

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019