Hoài Đức tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ 20, nhiệm kỳ 2019-2024

08/05/2019 - 10:25 AM
Sáng 7/5, Đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Hoài Đức chính thức khai mạc tại hội trường Trung tâm văn hóa, thông tin và thể thao huyện. Dự Đại hội có các đồng chí: Bùi Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; Nguyễn Kim Hoàng - Phó Trưởng ban Dân vận TP; Vương Duy Hướng - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện; Đàm Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Nguyễn Quang Đức - Thành ủy viên, Phó Bí  thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Xuân Lưỡng - Phó Bí thư Huyện ủy; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện và các xã, thị trấn.
Trong nhiệm kỳ 2014-2019, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, sự phối hợp của chính quyền và các tổ chức thành viên, mặt trận từ huyện đến các xã, thị trấn đã luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện, thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của tổ chức liên minh chính trị, tập hợp và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện. 5 năm qua, Mặt trận đã tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai với 5 nội dung cụ thể, thiết thực, toàn diện, phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và điều kiện thực tế của địa phương; cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Đến nay, Hoài Đức đã có 114/130 thôn, làng, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa, 89% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; các tổ chức biểu dương trên 1.300 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu.
 Bên cạnh đó, việc vận động quỹ “vì người nghèo” được đông đảo Nhân dân tích cực hưởng ứng với tổng số tiền đã huy động được là 8,84 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này đã hỗ trợ xây sửa 174 ngôi nhà Đại đoàn kết, mua sắm vật dụng cần thiết và tặng quà Tết, hỗ trợ khám chữa bệnh cho các hộ nghèo. Mặt trận Tổ quốc đã thực hiện tốt các chương trình phối hợp giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng thời, phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; thực hiện tốt công tác phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh.
Thực hiện tốt hoạt động giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217, của Bộ chính trị, trong 5 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp thực hiện 145 cuộc giám sát; tổ chức 08 hội nghị phản biện xã hội (cấp xã tổ chức được 94 hội nghị, 100% các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tổ chức hội nghị phản biện). Các Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng hoạt động có hiệu quả. Hoạt động giám sát, phản biện của Mặt trận đã và đang trở thành một kênh thông tin quan trọng, giúp cấp ủy, chính quyền khi xem xét, quyết định các vấn đề trong công tác lãnh đạo, quản lý, góp phần phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Trong 5 năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp tổ chức 40 hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND Thành phố, tổng hợp 360 ý kiến phát biểu của cử tri.
Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, đã tập hợp và phát huy được sức mạnh của tầng lớp Nhân dân trong xã hội góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng của huyện. Vị trí của Mặt trận Tổ quốc ngày càng được nâng cao trong hội, vai trò trung tâm, nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong các phong trào thi đua yêu nước được khẳng định, góp phần củng cố lòng tin của dân với Đảng, khối đại đoàn kết toàn dân được phát huy, mở rộng và củng cố vững chắc.
Đồng chí Bùi Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội phát biểu tại Đại hội
Phát biểu tại đại hội, đồng chí Bùi Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội ghi nhận sự nỗ lực của hệ thống Mặt trận Hoài Đức trong công tác Mặt trận TP cũng như thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện.
Đồng chí Vương Duy Hướng - Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ mà công tác Mặt trận cần tập trung trong nhiệm kỳ mới là: tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc và những nhiệm vụ trọng tâm đã được quy định trong luật MTTQ. Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức trong cấp ủy và toàn xã hội về sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân, về vị trí, vai trò, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của MTTQ trong giai đoạn mới. MTTQ phát huy hơn nữa vai trò, vị trí của mình trong việc tiếp tục củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy dân chủ, tăng cường sự đồng thuận xã hội. Làm tốt công tác động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh của huyện. MTTQ tổ chức và hướng dẫn nhân dân phát huy quyền làm chủ và tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Củng cố và tăng cường mới quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng-chính quyền với nhân dân. Tăng cường vai trò giám sát và phối hợp chặt chẽ với chính quyền để thường xuyên đối thoại, lắng nghe, nắm bắt kịp thời tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân. Chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền về những quy định phù hợp với thực tiễn, giải quyết những vấn đề mà nhân dân mong đợi; cần triển khai thực hiện có hiệu quả quy chế giám sát và phản biện xã hội. Đồng thời cần tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả hoạt động theo hướng tập trung về cơ sở, đa dạng hóa các hình thức tập hợp và phát huy tối đa mọi nguồn lực trong các tầng lớp nhân dân. Phấn đấu để công tác Mặt trận là công tác của toàn xã hội trong đó cán bộ chuyên trách là hạt nhân nòng cốt. Đồng chí Bí thư huyện ủy cũng đề nghị cấp ủy Đảng làm tốt chức năng lãnh đạo và gương mẫu thực hiện trách nhiệm của một tổ chức thành viên; chính quyền từ huyện đến cơ sở phối hợp và tạo mọi điều kiện thuận lợi để MTTQ hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Với chủ đề “phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động góp phần xây dựung huyện Hoài Đức giàu mạnh, văn minh, hiện đại", Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Hoài Đức lần thứ 20 đã tiến hành hiệp thương cử Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện gồm 63 ông, bà; bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2019-2024. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hoài Đức đã họp Hội nghị lần thứ nhất hiệp thương cử các chức danh, đồng chí Nguyễn Thế Hạ được cử làm Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Viết Ngữ và đồng chí Trần Đình Ngọc được cử làm Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa 20.
Các Tập thể, cá nhân được khen thưởng
Nhân dịp này, UBND huyện khen 9 tập thể, 20 cá nhân; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện khen thưởng 6 tập thể và 7 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác mặt trận nhiệm kỳ 2014-2019./. 
Kim Liên

Các tin tức khác

Nhiệm kỳ mới, quyết tâm mới

23/09/2019 - 3.424 lượt xem

Mặt trận là Dân

20/09/2019 - 4.490 lượt xem
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018