Hội nghị Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố năm 2020

08/07/2020 - 04:46 PM
Sáng 8/7, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố năm 2020 theo hình thức trực tuyến. Các đồng chí: Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Hầu A Lềnh - Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị. Đồng chí Nguyễn Lan Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, UVTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.
Báo cáo kết quả công tác Mặt trận trong 6 tháng đầu năm 2020, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh cho biết, bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước và tình hình các tầng lớp Nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội IX MTTQ Việt Nam, Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2020 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, nắm tình hình Nhân dân; triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Việc đẩy mạnh triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã góp phần quan trọng vào kết quả chung, đến nay, cả nước có 5.233 xã, 131/664 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 2 tỉnh (Nam Định, Đồng Nai) được công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Chú trọng tuyên truyền, nâng cao chất lượng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phối hợp tuyên truyền, vận động đưa hàng Việt đến tay người tiêu dùng.
Các hoạt động vì người nghèo, cứu trợ thiên tai được hệ thống Mặt trận quan tâm thường xuyên. 6 tháng đầu năm, MTTQ Việt Nam 4 cấp đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội được trên 2.471 tỷ đồng; giúp đỡ xây mới, sửa chữa 15.890 căn nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ sinh kế, góp phần cải thiện điều kiện sống cho người nghèo; vận động hỗ trợ trên 14 triệu lượt người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 6.600 tỷ đồng. Quỹ cứu trợ Trung ương tiếp nhận ủng hộ hạn hán, xâm nhập mặn trên 10 tỷ đồng, phân bổ 6 tỷ đồng cho 5 địa phương bị thiệt hại nặng.
Công tác giám sát, phản biện xã hội được duy trì thực hiện tốt. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã góp ý 3.859 loại văn bản quy phạm pháp luật, 12.159 dự thảo các chương trình, đề án và các văn bản khác của cấp ủy, chính quyền cùng cấp; phối hợp tổ chức 2.552 cuộc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; tổ chức 5.169 cuộc giám sát bằng hình thức nghiên cứu, xem xét văn bản, thành lập 10.103 đoàn giám sát; Ban Thanh tra Nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã giám sát 18.159 cuộc, kiến nghị thu hồi trên 524 triệu đồng; tổ chức 3.214 cuộc phản biện xã hội; đã tiếp 22.145 lượt công dân, 112 đoàn đông người phức tạp và hướng dẫn, giải thích trực tiếp cho 20.660 lượt người; tham gia hòa giải thành 24.580/31.650 vụ việc ở cơ sở (đạt tỷ lệ 79,7%).
Điểm nhấn trong 6 tháng qua là việc Mặt trận tham gia phòng, chống đại dịch Covid-19; vận động Nhân dân ủng hộ, khắc phục hậu quả ảnh hưởng do đại dịch; giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ của Chính phủ. Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các tầng lớp Nhân dân, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tích cực ủng hộ cho các lực lượng trên tuyến đầu và Nhân dân các địa phương trong vùng dịch. Các tổ chức thành viên của Mặt trận đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ, chia sẻ với những khó khăn của đoàn viên, hội viên và Nhân dân, nhất là chăm lo hỗ trợ những đối tượng yếu thế bị tác động bởi ảnh hưởng của đại dịch. Tính đến ngày 30/6/2020, tổng số tiền và hiện vật quy ra tiền vận động ở Trung ương và địa phương được trên 2.000 tỷ đồng. Trên cơ sở số tiền và hàng tiếp nhận, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã chủ động đề xuất với Chính phủ, phối hợp với Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế và các cơ quan, bộ, ngành liên quan kịp thời phân bổ tiền và hiện vật đến đối tượng sử dụng.
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh sự vào cuộc linh hoạt, chủ động, kịp thời, Mặt trận các cấp từ Trung ương đến cơ sở đã góp phần khống chế thành công đại dịch Covid-19, qua đó, khẳng định vị thế và trách nhiệm trong hệ thống chính trị, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng và chính quyền. 6 tháng qua, Mặt trận Hà Nội đã đổi mới phương thức hoạt động, ứng dụng công nghệ thông tin để triển khai các hoạt động công tác Mặt trận, nắm chắc tình hình và định hướng dư luận Nhân dân. Mặt trận Hà Nội cũng góp phần củng cố 83/83 địa bàn có vấn đề bức xúc, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp. Công tác giám sát, phản biện xã hội được triển khai hiệu quả, đặc biệt là kiểm tra công tác giám sát thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ. Đến nay, Hà Nội hoàn thành xong việc chi trả giai đoạn 1, không có sai sót, khiếu kiện. Về phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm, đồng tình với việc ban hành Nghị quyết đẩy mạnh vận động toàn dân phát triển kinh tế – xã hội và tiếp tục phòng, chống, khắc phục tác động của đại dịch Covid-19, đồng chí Nguyễn Lan Hương kiến nghị Trung ương quan tâm đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” từ việc kích cầu nội địa, tổ chức các chương trình khuyến mại tập trung đến việc chuyển đổi mô hình sản xuất, chăn nuôi cho Nhân dân trên địa bàn đảm bảo năng suất, chất lượng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng; động viên khuyến khích để đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân tích cực tham gia, thực hiện Cuộc vận động. Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam, đồng chí cũng đề nghị Trung ương tăng cường tuyên truyền truyền thống của MTTQ Việt Nam gắn với chủ đề 2020 về thực hiện Chỉ thị 05 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, công tác Mặt trận thời gian qua đã đạt được kết quả tích cực, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận và đánh giá cao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương và cả nước, nhất là trong phòng, chống dịch Covid-19 và triển khai thực hiện gói 62 nghìn tỷ của Chính phủ. Đặc biệt, Mặt trận các cấp đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, góp ý vào văn kiện đại hội Đảng và quá trình chuẩn bị nhân sự cấp ủy đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;  Công tác giám sát và phản biện xã hội được thực hiện hiệu quả ở nhiều địa phương; việc tổng kết, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, nhất là hoạt động của các Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn ngày càng mang lại nhiều hiệu quả thiết thực;…
Về những nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn yêu cầu, MTTQ các cấp bám sát sự lãnh đạo của Đảng, chủ động nắm tình hình, đổi mới, sáng tạo trong hoạt động. Song song với đó, MTTQ Việt Nam các cấp cần triển khai hiệu quả Nghị quyết của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về “Đẩy mạnh vận động toàn dân tích cực tham gia phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và tiếp tục phòng, chống, khắc phục tác động của đại dịch Covid-19. Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng nhấn mạnh tới việc tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX, Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2020 MTTQ Việt Nam; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam; tham gia hiệu quả vào quá trình tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Chủ động, tích cực chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và các hoạt động hướng tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Bên cạnh đó cần tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ theo tinh thần Nghị quyết 18 của BCH Trung ương Đảng khóa XII; tinh thần Kết luận 74 ngày 22/5/2020 của Bộ Chính trị, trong đó yêu cầu không mở rộng thí điểm mô hình tổ chức mới và kiêm nhiệm chức danh.
Thu Thủy
 

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019