Hội nghị đại biểu Nhân dân xã Hoa Sơn, huyện Ứng Hòa năm 2020

27/02/2020 - 02:35 PM
Sáng 27/02/2020, tại hội trường UBND xã Hoa Sơn, UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã phối hợp tổ chức Hội nghị đại biểu Nhân dân để bàn về xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở năm 2020. Dự hội nghị có các đồng chí: Cao Mạnh Đồng – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Trương Thế Hữu – Phó Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện; các đồng chí Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cùng 135 đại biểu tiêu biểu đại diện cho các ban, ngành, đoàn thể và các khu dân cư trong toàn xã tham dự.
 
Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Đắc Dự – Chủ tịch UBND xã báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2019, chương trình hành động năm 2020. Được biết, Hoa Sơn là một xã có 01 thôn là người Công giáo toàn tòng, chiếm 1/3 dân số trong xã, ngành nghề chính của Nhân dân là nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngoài ra còn có một số nghề khác  như xây dựng, kinh doanh, dịch vụ,…, điều kiện kinh tế nói chung cũng còn những khó khăn, song dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự điều hành của Chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ giữa MTTQ với các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân, trong năm 2019, tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xã Hoa Sơn đã không ngừng phát triển về mọi mặt, tổng giá trị sản xuất đạt 283,4 tỷ đồng; cơ cấu kinh tế đã có sự chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng ngành nông nghiệp chiếm 27,1%; công nghiệp – xây dựng chiếm 35,8%; thương mại dịch vụ chiếm 37,1%. Thu nhập bình quân đạt 40,2 triệu đồng/người/năm, đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc; tỷ lệ hộ nghèo toàn xã còn 0,83%; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 91,01%; duy trì và giữ vững 03/03 làng văn hóa. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội đã có nhiều chuyển biến tích cực; tỷ lệ hỏa táng người qua đời chiếm 59,2%... Tại hội nghị đã có 5 ý kiến phát biểu thảo luận những nội dung chủ yếu bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đưa việc xây dựng đời sống văn hóa đến từng cá nhân, hộ gia đình, cụ thể là tiếp tục xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội; giữ gìn vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm sáng, xanh, sạch, đẹp, phòng chống dịch bệnh; phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; tuyên truyền vận động Nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. đặc biệt là tiếp tục phát huy mô hình điểm về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu tại thôn Miêng Hạ. Cũng tại hội nghị có 10 cá nhân đại diện cho các hộ gia đình văn hóa tiêu biểu trong xã năm 2019 được hội đồng thi đua khen thưởng xã khen thưởng.
 
Đ/c Nguyễn Đắc Dự - Chủ tịch UBND xã Hoa Sơn trao khen thưởng cho các hộ gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2019.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Chung – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đánh giá cao kết quả cán bộ và Nhân dân trong xã đã đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2019 và nhấn mạnh 1 số nội dung trọng tâm trong năm 2020, đó là: cần đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; quan tâm, chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể vững mạnh. Tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đặc biệt trong thời gian này cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid -19 đến với người dân; quan tâm chăm lo đến các hộ nghèo, phấn đấu hết năm 2020 trên địa bàn xã không còn hộ nghèo; tích cực tham gia vận động ủng hộ quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”; Quỹ “Vì người nghèo” đạt kết quả cao nhất; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng nói chung và nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn xã nói riêng. Quyết tâm phấn đấu xã đạt nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2020-2025 trong thời gian sớm nhất./.
 
                                                                                        Nguyễn Bá Dân
 

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019