Hội nghị đại biểu nhân dân xã Tản Hồng, huyện Ba Vì năm 2020

19/02/2020 - 10:30 AM
Sáng 19/2/2020, UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tản Hồng, huyện Ba Vì phối hợp tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2020 bàn về xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở năm 2020. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Oanh – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ba Vì; các đồng chí Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; các đồng chí Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cùng trên 120 đại biểu tiêu biểu đại diện cho các ban, ngành, đoàn thể và các khu dân cư  trong toàn xã tham dự.
Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Phương Văn Tuân – Phó Chủ tịch UBND xã báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2019, chương trình hành động năm 2020. Được biết, Tản Hồng là một xã đông dân cư, ngành nghề chính của nhân dân là nông nghiệp, chăn nuôi, tiểu thủ công nghiệp, ngoài ra còn có một số nghề khác  như xây dựng, kinh doanh, dịch vụ,…, điều kiện kinh tế nói chung cũng còn những khó khăn, song dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự điều hành của chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ giữa MTTQ với các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân , trong năm 2019, phát triển kinh tế hộ gia đình ngày càng tăng, thu nhập bình quân đầu người 45 triệu đồng/1năm; đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt; tỷ lệ hộ nghèo toàn xã còn 2,04%; giảm so với năm 2018 là 1,55%; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 91%; duy trì và giữ vững 02 làng văn hóa. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội đã có nhiều chuyển biến tích cực; tỷ lệ hỏa táng người quá cố đạt trên 60%.
Tại hội nghị đã có 5 ý kiến phát biểu thảo luận những nội dung chủ yếu bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đưa việc xây dựng đời sống văn hóa đến từng cá nhân, hộ gia đình, cụ thể là xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội; giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh; phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; tuyên truyền chấp hành chủ trưởng, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Oanh – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đánh giá cao kết quả cán bộ và nhân dân xã Tản Hồng đã đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2019 và nhấn mạnh 1 số nội dung trong tâm trong năm 2020, đó là: cần đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; quan tâm, chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể vững mạnh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 02 của Huyện uỷ trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội theo nếp sống văn hóa. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; quan tâm chăm lo đến các hộ nghèo; tham gia vận động ủng hộ quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”; Quỹ “Vì người nghèo” đạt kết quả cáo nhất; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đặc biệt trong thời gian này cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 đến với người dân, phấn đấu năm 2020 đạt xã nông thôn mới  nâng cao.
Đ/c Nguyễn Thị Kim Oanh  – UVTV,  Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phát biểu tại hội nghị
Hội nghị đại biểu nhân dân xã Tản Hồng được tổ chức thành công tốt đẹp, phát huy dân chủ, tinh thần đoàn kết, đề cao tinh thần trách nhiệm của cộng đồng dân cư; Hội nghị đã đánh giá được kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân năm 2019 và đề ra chương trình hành động năm 2020, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng nói chung và nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn xã nói riêng.

                                       Phan Hoa – MTTQ huyện Ba Vì

 


Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019