Hội nghị đóng góp ý kiến, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc quận vào Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

30/11/2020 - 02:33 PM
Sáng ngày 30/11/2020, Ban Thường trực Ủy ban  MTTQ Việt Nam quận Long Biên tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến, phản biện xã hội Dự thảo báo cáo kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của UBND quận.
Dự hội nghị có các đồng chí: Vũ Xuân Trường – QUV, Phó Chủ tịch UBND quận; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; lãnh đạo các đoàn thể chính trị quận; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường, thành viên Ban tư vấn Dân chủ - Pháp luật; Văn hóa - Xã hội của MTTQ quận.
Sau phần tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu đồng chí Vũ Xuân Trường – QUV, Phó Chủ tịch UBND quận trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; gợi ý phát biểu của chủ trì hội nghị về bố cục, nội dung báo cáo, đánh giá chung, 14 nhóm nhiệm vụ trọng điểm, 04 nhiệm vụ và giải pháp cụ thể năm 2021.
 
Tại hội nghị có 11 lượt ý kiến của đại biểu, các ý kiến cơ bản nhất trí với bố cục, nội dung của báo cáo: Cụ thể 16/16 chỉ tiêu thành phố giao hoàn thành, 17/70 chỉ tiêu quận giao vượt, 30/70 chỉ tiêu đạt, 13/70 chỉ tiêu không đạt (03 chỉ tiêu về dịch bệnh nhóm A, B; 10 chỉ tiêu về kinh tế). Một số ý kiến chưa đề cập cụ thể thực hiện Đề án 15 của Quận ủy, cụ thể địa chỉ xây dựng chợ văn minh thương mại, tuyến phố chuyên doanh, phố đi bộ, GPMB bảo về quyền và lợi ích chính đáng theo qui định của pháp luật, 100% cơ sở kinh doanh tách lọc dầu mỡ, tổng kết nhiệm kỳ HĐND phường, trật tự an toàn giao thông tại cổng trường học, ngập úng đầu ngõ 187, 85 đường phúc Lợi, giải quyết tồn tại GPMB đất đơn vị quân đội phường Giang Biên, Phúc Lợi, tiếp nhận quản lý 03 trung cư phường Thượng Thanh, …
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận trao đổi các nội dung đại biểu  phát biểu tại hội nghị và tiếp thu bổ sung một số nội dung trong báo cáo chưa đề cập; đồng thời đề nghị      Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận hoàn thiện biên bản hội nghị đóng góp ý kiến, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc quận vào Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2020, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 chuyển UBND quận.
 
Ngô Thanh Xuân – MTTQ quận Long Biên
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019