Hội nghị giao ban công tác MTTQ, dư luận xã hội tháng 1/2021

27/01/2021 - 06:18 PM
Chiều ngày 26/1/2021 tại phòng họp số 1 Quận ủy Long Biên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên tổ chức hội nghị giao ban công tác MTTQ, nắm bắt dư luận xã hội tháng 1/2021.
Đ/c Vũ Thị Thành - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN quận phát biểu
Dự và chủ trì hội nghị giao ban có đồng chí Vũ Thị Thành – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên, các đồng chí Phó Chủ tịch, Ủy viên ban Thường trực, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường là thành viên tổ dư luận xã hội MTTQ quận.
Hội nghị đã được nghe Chương trình phối hợp công tác Ủy ban MTTQ Viẹt Nam quận năm 2021, chương trình phối hợp giữa HĐND, UBND, MTTQ; Kế hoạch thực hiện chủ đề năm của quận, các kế hoạch, hướng dẫn mảng dân chủ, pháp luật, tôn giáo dân tộc; mảng phong trào, thi đua khen thưởng, tổng hợp phản ánh dư luận xã hội tháng; Kế hoạch triển khai công tác bầu cử, hướng dẫn quy trình giới thiệu, hiệp thương bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Hội nghị có 08 ý kiến nội dung tập trung về kết quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, về hội nghị đại biểu Nhân dân; về quy mô tổ dân phố lớn, diện tích nhà văn hóa cơ bản chưa đáp ứng; về xây dựng mô hình dân vận khéo phù hợp; về nhà chung cư … phối hợp rà soát, thăm tặng quà hộ nghèo, hộ khó khăn đột xuất, … Các đồng chí Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên đã trao đổi những ý kiến liên quan đến mảng công việc phụ trách.
Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Vũ Thị Thành – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường trên cơ sở các kế hoạch, hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận, lựa chọn việc trọng tâm xây dựng kế hoạch dạng biểu rõ nội dung, người, tiến độ thực hiện; Hội nghị đại biểu Nhân dân quan tâm nâng cao chất lượng; về xây dựng mô hình dân vận khéo có lựa chọn, thống nhất; phối hợp rà soát, thăm tặng quà gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ khó khăn đột xuất, … Tổ chức thực hiện chương trình công tác trọng tâm, chương trình phối hợp, các kế hoạch chất lượng, hiệu quả. Tại hội nghị  Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận công bố và trao thưởng với các tập thể, cá nhân được Ủy ban Trung ương, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố khen thưởng năm 2020./.
 
Ngô Thanh Xuân – MTTQ quận Long Biên
 
 

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019