Hội nghị lần thứ hai Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Nam Từ Liêm nhiệm kỳ 2019-2024

14/07/2019 - 04:29 PM
Chiều ngày 12/7, Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Nam Từ Liêm tổ chức Hội nghị lần thứ hai, nhiệm kỳ 2019-2024 để thảo luận và thông qua dự thảo báo cáo công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; Chương trình công tác toàn khóa 2019-2024, Quy chế hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận khóa II, nhiệm kỳ 2019-2024 và đồng thời nghe đại diện UBND quận thông báo tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh của quận trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.
Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Thanh Hải - UVTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận.
 
Theo báo cáo tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2019, hoạt động công tác Mặt trận các cấp trong quận có nhiều chuyển biến tích cực, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được mở rộng và tăng cường, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp Nhân dân. MTTQ và các tổ chức thành viên quận, phường đã chủ động chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân không ngừng được nâng lên, kinh tế - xã hội phát triển ổn định, đời sống vật chất, tinh thần của người dân tiếp tục được cải thiện. MTTQ cũng không ngừng củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, địa bàn khu dân cư, đạt chất lượng, hiệu quả cao, được các tầng lớp Nhân dân đồng tình hưởng ứng và tích cực tham gia.
Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm về công tác Mặt trận được xác định đó là: Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, học tập xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; động viên Nhân dân tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của quận; tiếp tục phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tổ chức, động viên Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; mở rộng công tác đối ngoại Nhân dân; tăng cường củng cố tổ chức bộ máy và cán bộ, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động.
Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Quốc Nam – Phó Chủ tịch UBND quận thông báo tóm tắtvề tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 và cùng thảo luận thông qua các nội dung của hội nghị: Báo cáo công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; Chương trình công tác toàn khóa 2019-2024 và Quy chế hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận khóa II, nhiệm kỳ 2019-2024./.
Ủy ban MTTQ VN quận Nam Từ Liêm

Các tin tức khác

Giao ban Công tác Mặt trận Quý I

27/04/2020 - 12.192 lượt xem
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018Công ty tháo dỡ công trình uy tín