Hội nghị lần thứ VI, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên, nhiệm kỳ 2019 – 2024

06/07/2021 - 03:47 PM
Chiều ngày 02/7/2021, tại Hội trường Quận Ủy Long Biên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên tổ chức hội nghị lần thứ VI, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên, nhiệm kỳ 2019 – 2024
Dự và chỉ đạo hội nghị có: Ông Đàm Văn Huân – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, ông Ngô Mạnh Điềm – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Long Biên, ông Nguyễn Quốc Long – UVTV, Trưởng ban Dân vận, bà Vũ Thị Thành – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên, các ông bà Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, lãnh đạo các đoàn thể chính trị quận; các ông, bà Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên, nhiệm kỳ 2019 – 2024; Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường, tập thể, cá nhân được khen thưởng công tác bầu cử
Ông Ngô Thanh Xuân – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên trình bày báo cáo sơ kết 6 tháng công tác MTTQ năm 2021, tổng kết MTTQ các cấp quận tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Trong 6 tháng đầu năm 2021 MTTQ Việt Nam quận đã chủ động, thực hiện tốt công tác tuyên truyền; các CVĐ và các phong trào thi đua: Cuộc vận động“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Namthực hiện “Tang văn minh tiến bộ”: đạt kết quả tốt; việc Thực hiện vận động ủng hộ, sử dụng các loại Quỹ: “Vì người nghèo”, Quỹ “Vì biển đảo Việt Nam được quan tâm, đạt kết quả, đặc biệt “Quỹ Vaccine phòng chống dịch Covid-19” và công tác phòng chống dịch đã tiếp nhận ủng hộ quỹ Vaccine phòng chống dịch Covid 19,68 tỷ đồng, qũy ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid 2,41 tỷ đồng. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát và Phản biện xã hội được MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội quận đã chủ trì phối hợp thực hiện đạt kết quả cao. Các Ban TTND giám sát 148 cuộc, số vụ phát hiện, kiến nghị được cơ quan có thẩm quyền giải quyết 20/21; giám sát 451 công trình xây dựng nhà ở hộ gia đình, 13 cuộc về quản lý đất đai, 98 cuộc về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Ban GSĐTCCĐ giám sát 89 công trình dự án, phát hiện, kiến nghị 9 công trình dự án có vi phạm về vật tư, VSMT, công khai phối cảnh, chủ đầu tư, đơn vị thi công, thời gian của dự án đã được chủ đầu tư tiếp thu và khắc phục.
Về tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Bám sát các văn bản hướng dẫn, triển khai công tác bầu cử, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Quận đã triển khai có hiệu quả kế hoạch tổ chức cuộc bầu cử trên đại bàn quận đảm bảo đúng quy định của pháp luật và đạt kết quả  tốt.
Tại hội nghị có 03 ý kiến của các phường về kinh nghiệm tuyên truyền vận động các loại quỹ, đặc biệt quỹ vaccine phòng chống Covid; MTTQ các cấp quận tham gia công tác bầu cử, tuyên truyền, giám sát điểm cách ly Covid tập trung của quận, các địa bàn dân cư có F0 Covid - 19; thực hiện chủ đề năm của quận “Năm dân vận khéo, trọng tâm là công tác giải phóng mặt bằng”
Hội nghị trao bằng khen của MTTQ Việt Nam Thành phố cho 03 tập thể, 02 cá nhân; giấy khen của MTTQ quận cho 15 tập thể, 15 cá nhân về công tác bầu cử.
 
Đ/c Đàm văn Huân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố phát biểu
 
Phát biểu tại hội nghị ông Đàm Văn Huân – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, ông Ngô Mạnh Điềm – Phó bí thư Thường trực Quận ủy Long Biên đã ghi nhận biểu dương kết quả công tác MTTQ của quận 6 tháng và MTTQ tham gia công tác bầu cử và yêu cầu: MTTQ quận quan tâm rà soát chương trình công tác năm, tuyên truyền vận động để thực hiện tốt mục tiêu kép. Tiếp tục vận động ủng hộ qũy vaccine tinh thần tự nguyện, tuyên truyền Nhân dân được tiêm vaccine miễn phí; nắm bắt tình hình dư luận Nhân dân khi thực hiện chính quyền đô thị, quan tâm phản biện xã hội; triển khai giám sát thực hiện các quy định về giám sát cán bộ, đảng viên  và công tác cán bộ năm 2021; giám sát tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với Chủ tịch UBND phường năm 2021; giám sát vận động các loại quỹ
Bà Vũ Thị Thành – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo, ý kiến tham luận tại hội nghị đề nghị của các phường tiếp tục chủ động cụ thể hóa để triển khai công tác 6 tháng cuối năm đạt kết quả cao. Tại hội nghị Ủy ban MTTQ đã kiện toàn thay thế 01 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận nhiệm kỳ 2019 – 2024 ./.
 
Đ/c Đàm Văn Huân Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN Thành phố trao thưởng cho các tập thể, cá nhân được thành phố khen thưởng
 
Đ/c Ngô Mạnh Điềm - Phó Bí thư TT Quận ủy trao thưởng cho các tập thể được UB MTTQ VN quận khen
Ngô Thanh Xuân
 
 
 
 
 
 

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020