Hội nghị lấy ý kiến đề xuất nội dung sửa đổi bổ sung điều lệ Mặt trận Tổ quốc khóa VIII, nhiệm kỳ 2014-2019

07/05/2018 - 08:11 AM
CÁC ALBUM ẢNH KHÁC
Kết quả bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”