Hội nghị phản biện vào dự thảo Đề án “Nâng cao hiệu quả thoát nghèo bền vững huyện Mê Linh giai đoạn 2019 – 2020”

10/06/2019 - 10:18 AM
     Sáng ngày 07/6/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh tổ chức hội nghị phản biện vào dự thảo Đề án “Nâng cao hiệu quả thoát nghèo bền vững huyện Mê Linh giai đoạn 2019 – 2020” của UBND huyện. Dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Văn Tân – UVTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Lê Văn Khương – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Thị Thanh Tám – Trưởng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đại diện lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND huyện, các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; các đồng chí chuyên gia trên các lĩnh vực; các đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn.  
     Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện lãnh đạo Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện trình bày nội dung cơ bản dự thảo Đề án “Nâng cao hiệu quả thoát nghèo bền vững huyện Mê Linh giai đoạn 2019 – 2020”, cụ thể: Công tác giảm nghèo là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Trong những năm qua, các cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều cố gắng trong chính sách phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội nhằm cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người ngheo, góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệch về mức sống của người dân ở nông thôn và thành thị, giữa các vùng, các dân tộc. Tuy nhiên, kết quả giảm nghèo chưa bền vững, số hộ đã thoát nghèo nhưng mức thu nhập không ổn định có nguy cơ tái nghèo cao; đời sống các hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo lên cận nghèo còn nhiều khó khăn, thiếu hụt nhiều chỉ số về tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản như giáo dục, y tế, nhà ở, phương tiện sản xuất, thông tin … Vì vậy, việc xây dựng Đề án“Nâng cao hiệu quả thoát nghèo bền vững trên địa bàn huyện Mê Linh giai đoạn 2019 – 2020”  là rất cần thiết.
Đồng chí Hoàng Văn Tân – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phát biểu tại Hội nghị.
     Về công tác giảm nghèo từ năm 2016 đến hết năm 2018: Năm 2016, số hộ nghèo là 2.956 hộ, chiếm tỷ lệ 5,96%; năm 2017, số hộ nghèo là 2.160 hộ, chiếm tỷ lệ 4,2%; năm 2018, số hộ nghèo là 1.270 hộ, chiếm tỷ lệ 2,35%.
     Thực trạng hộ nghèo năm 2019: Toàn huyện Mê Linh có 780 hộ nghèo với 2.169 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 1,4% tổng số hộ dân toàn huyện, trong đó, hộ chính sách bảo trợ xã hội là 348 hộ, là những hộ gia đình có ít nhất 01 thành viên trong hộ đang hưởng chính sách bảo trợ xã hội, các thành viên khác trong hộ không có khả năng lao động; hộ có thành viên mắc bệnh hiểm nghèo là 126 hộ; hộ nghèo có khó khăn về kinh tế, gia đình đông con, con còn nhỏ, thiếu người trong độ tuổi lao động là 306 hộ. Nguyên nhân dẫn đến hộ nghèo là thiếu đất sản xuất và canh tác; thiếu phương tiện sản xuất; không có người trong độ tuổi lao động; có thành viên mắc bệnh hiểm nghèo; có thành viên là người khuyết tật đặc biệt nặng.
     Thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ nghèo nhằm mục tiêu đến cuối năm 2019, toàn huyện Mê Linh không còn hộ nghèo; duy trì các chính sách hỗ trợ hộ thoát nghèo và không tái nghèo đến hết giai đoạn 2020. Đề án thực hiện trên phạm vi 18/18 xã, thị trấn. Thời gian thực hiện là từ khi Đề án được phê duyệt đến hết năm 2020. Giải pháp của Đề án là hỗ trợ phương tiện, dụng cụ sản xuất như: Xe máy, máy ép mía, máy khâu, bò sinh sản, hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà để cho thuê phòng trọ, tặng sổ tiết kiệm đối với các hộ người cao tuổi ở độc thân. Nguồn vốn thực hiện: Ngân sách huyện là 2,127 tỷ đồng; Quỹ “Vì người nghèo” huyện là 300 triệu đồng; các nguồn vốn huy động hợp pháp khác là 5,424 tỷ đồng. Tổng kinh phí thực hiện Đề án là 7,851 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ: Thẻ BHYT là 1.402.500.000đ; tiền học và chi phí học tập là 724.500.000đ; kinh phí phát triển sản xuất là 4,888 tỷ đồng; tặng sổ tiết kiệm là 836.000.000đ. Đề án đề nghị cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở quan tâm chăm lo cho người nghèo để Đề án đạt được mục tiêu đề ra.  
     Hội nghị đã có 16 ý kiến phát biểu thảo luận của các chuyên gia, nhà khoa học và các đại biểu dự hội nghị phản biện, các ý kiến đều đồng tình với các nội dung của Đề án và tham gia đóng góp vào một số vấn đề về thực trạng công tác giảm nghèo; căn cứ pháp lý xây dựng Đề án; mục tiêu và những giải pháp chủ yếu trong thực hiện thoát nghèo bền vững; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cơ quan, đơn vị …
     Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Tân  – UVTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tiếp thu toàn bộ ý kiến phản biện của các đại biểu dự hội nghị, đồng thời tổng hợp gửi UBND huyện để nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Đề án.
                                                                     Lê Đình Khoát

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”