Hội nghị phát động thi đua, ký kết chương trình phối hợp công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân năm 2020

09/01/2020 - 05:44 PM
Ngày 09/01/2020, Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân tổ chức hội nghị phát động thi đua, ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam quận với các tổ chức thành viên và ký kết giao ước thi đua giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường năm 2020.
Dự hội nghị có các đồng chí: Khổng Minh Thảo - UVTU Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Trưởng các tổ chức thành viên của MTTQ quận; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 11 phường.
Đồng chí Khổng Minh Thảo- UVTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận phát động thi đua
Tại hội nghị, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, đồng chí Khổng Minh Thảo - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã phát động 9 nội dung thi đua trong hệ thống MTTQ và các tổ chức thành viên từ quận đến cơ sở. Trong năm 2020, MTTQ và các tổ chức thành viên từ quận đến cơ sở cần chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, tăng cường phối hợp hoạt động giữa MTTQ, các tổ chức thành viên với chính quyền; phát động phong trào thi đua thực hiện tốt chủ đề hành động năm 2020 của TP “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020, hướng tới tổ chức thành công đại hội đảng các cấp”; tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ phát động; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2020; nâng cao chất lượng và tổ chức hiệu quả “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư, kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020); tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Nắm chắc tình hình Tôn giáo trên địa bàn, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, các ngành, các cấp kịp thời giải quyết không để nảy sinh; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các hoạt động đối ngoại nhân dân; xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và các tổ chức thành viên chương trình phối hợp năm 2020
Kết thúc hội nghị, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, đồng chí Khổng Minh Thảo - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận ghi nhận và đánh giá cao những kết quả, thành tích mà Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận, phường đạt được trong năm 2019, đồng thời đề nghị MTTQ và các tổ chức thành viên từ quận đến cơ sở với tinh thần khẩn trương xây dựng và triển khai ngay các chương trình kế hoạch, quyết tâm cao nhất để hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu và nhiệm vụ trọng tâm công tác được giao, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền quận năm 2020.
 
Uỷ ban MTTQ quận Thanh Xuân

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019