Hội nghị thống nhất nội dung giám sát, phản biện xã hội, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền năm 2021

13/01/2021 - 02:16 PM
Chiều ngày 12/01/2021 tại phòng họp số 2 Quận ủy Long Biên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội quận thống nhất nội dung, phân công giám sát, phản biện xã hội, tham gia ý kiến góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền năm 2021.

Toàn cảnh hội nghị

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Vũ Thị Thành – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên; đồng chí Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ quận, trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội quận. Sau khi nghe MTTQ trình bày dự thảo kế hoạch liên tịch MTTQ – Các đoàn thể chính trị quận về thực hiện giám sát, phản biện xã hội, tham gia ý kiến góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền theo Quyết định số 217, 218 ngày 12/12/2013 của Bộ chính trị. Các đại biểu dự hội nghị phát biểu cơ bản nhất trí với dự thảo Kế hoạch liên tịch, phân công giám sát và góp ý kiến thống nhất, bổ sung đầu việc cụ thể. Hội nghị thống nhất, về giám sát:
- MTTQ quận giám sát thực hiện QCDC về giải phóng mặt bằng gắn với giám sát với 1 đến 2 công trình giải phóng mặt bằng trọng điểm trên địa bàn quận
- Hội CCB giám sát thực hiện QCDC về thu thuế các hộ kinh doanh gắn với giám sát mô hình dân vận khéo thu thuế đất phi nông nghiệp tại phường Long Biên
- Hội LHPN giám sát thực hiện QCDC về bảo vệ môi trường với giám sát an toàn thực phẩm tại chợ; giám sát bảo vệ môi trường trong khu dân cư gắn với một số nhà hàng về tách dầu mỡ thải; giám sát việc chấm dứt sử dụng than và bếp than tổ ong trong sinh hoạt và kinh doanh
- LĐLĐ quận giám sát thực hiện QCDC về bảo vệ môi trường tại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở
- Thông báo phân công giám sát của Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt quận Long Biên xây dựng thành kế hoạch, xây dựng mẫu giám sát thống nhất để thực hiện./.
Kết luận hội nghị đồng chí Vũ Thị Thành – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã tiếp thu các ý kiến đóng góp và đ nghị cơ quan tham mưu tổng hợp sớm để ban hành.
 
Ngô Thanh Xuân – MTTQ quận Long Biên
 
 
 
 
 

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019