Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2018; phát động phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2019; sơ kết phong trào thi đua đợt 1/2018

04/07/2018 - 10:58 PM

Sáng ngày 28/6/2018, Quận ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2018; sơ kết Cuộc thi “Viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước quận Long Biên” năm 2018; sơ kết phong trào thi đua đợt 1/2018 hướng tới kỷ niệm 15 năm ngày thành lập quận Long Biên (06/11/2003-06/11/2018); phát động phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2019.
 

 

 

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Công Bằng - Trưởng ban Thi đua - khen thưởng TP Hà Nội; Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; Vũ Thu Hà - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - khen thưởng quận; Đinh Thị Thu Hương - Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND quận, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng quận, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi "Viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước quận Long Biên"; Ban thường vụ, Thường trực Quận ủy; Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường cùng 295 đại biểu gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trên địa bàn quận.
 

Thay mặt Quận ủy - HĐND - UBND -  Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên, đồng chí Đinh Thị Thu Hương - Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND quận đã trình bày báo cáo tổng kết phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt" năm 2018, sơ kết Cuộc thi "Viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước quận Long Biên" năm 2018; sơ kết phong trào thi đua đợt 1/2018 hướng tới kỷ niệm 15 năm ngày thành lập quận Long Biên (06/11/2003-06/11/2018); phát động phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt" năm 2019.
 

Hội nghị đã được nghe 05 tham luận của các cá nhân là các gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt, đại diện các mô hình thi đua tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác Đảng, đô thị, giáo dục, kỷ cương hành chính. Với sự quyết tâm, đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Quận ủy - HĐND - UBND quận; sự vào cuộc đồng bộ, hiệu quả của Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị, sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân, phong trào thi đua "Người tốt - việc tốt" năm 2018 đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia. Thông qua, các phong trào thi đua toàn diện trên các lĩnh vực và cuộc thi đã phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, xuất hiện nhiều tấm gương "Người tốt, việc tốt", gương điển hình tiên tiến và mô hình thi đua mới mang lại hiệu quả tích cực đóng góp vào kết quả nổi bật trên các lĩnh vực công tác.
 

Đồng chí Nguyễn Công Bằng - Trưởng ban Thi đua - khen thưởng TP Hà Nội trao tặng cờ thi đua cho các đơn vị, lãnh đạo quận trao tặng thành tích cho các cá nhân.
 

 

Năm 2018, là năm thứ quận tổ chức cuộc thi "Viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước". Trong 6 tháng đầu năm 2018 đã có 373 bài tham gia cuộc thi đạt chất lượng, giới thiệu được nhiều gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Tại hội nghị, đã biểu dương, khen thưởng 16 cá nhân tiêu biểu thuộc quận tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" TP năm 2018, 102 cá nhân đạt danh hiệu "Người tốt, việc tốt" quận năm 2018; 178 cá nhân là gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt được phát hiện qua cuộc thi "Viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước quận Long Biên năm 2018".
 

Tại hội nghị, cũng đã biểu dương khen thưởng 04 tập thể được tặng Cờ thi đua xuất sắc của UBND TP năm 2017 và 31 tập thể có thành tích trong thực hiện các mô hình, chuyên đề thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập quận.
 

Làm theo lời Bác, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Long Biên ra sức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xem việc xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến gắn với phát hiện, biểu dương nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt là nhiệm vụ quan trọng nhằm cổ vũ phong trào thi đua yêu nước ngày càng phát triển và có sức lan tỏa, góp thêm nhiều "bông hoa đẹp" cho vườn hoa "Người tốt, việc tốt của Thủ đô Hà Nội./.

Ngô Thanh Xuân – MTTQ quận Long Biên

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019