Hội nghị tuyên truyền cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

04/04/2021 - 09:29 AM
Sáng ngày 01/4/2021 tại hội trường khu liên cơ quận Long Biên. Thực hiện kế hoạch công tác năm 2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên tổ chức hội nghị tuyên truyền cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, và về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026
Dự và làm báo cáo viên hội nghị tuyên truyền có đồng chí Trần Văn Sinh – Trưởng ban Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam, đồng chí Ngô Thanh Xuân – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ quận Long Biên, đồng chí Nguyễn Th
 Diệu Hương – UVTT, Quyền Trưởng ban Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Trưởng ban công tác mặt trận các tổ dân phố, tổng số có 275 người dự 
 
Đ/c Trần Văn Sinh – Trưởng ban Phong trào Ủy ban MTTQ VN báo cáo viên tại hội nghị

Hội nghị nghe đồng chí Trần Văn Sinh – Trưởng ban Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam trao đổi về các nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trọng tâm ở quận thực hiện đô thị văn minh, thông tin về kinh phí hỗ trợ thực hiện cuộc vận động và giành thời gian guiao lưu, trao đổi trực tiếp với các đại biểu dự hội nghị 
Đ/c Ngô Thanh Xuân – PCT Ủy ban MTTQ VN quận Long Biên báo cáo viên tại hội nghị
 
Tiếp theo đồng chí Ngô Thanh Xuân – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ quận Long Biên trình bày một số văn bản quan trọng của công tác bầu cử; một số điểm mới thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn quận Long Biên như: Thực hiện Nghị quyết 97/2019/QH4 ngày 27/11/2019 thí điểm tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội theo đó thí điểm không tổ chức HĐND phường trên địa bàn thành phố Hà Nội; 16 mốc quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026;  Việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Việc lập, niêm yết danh sách cử tri; Ngày bầu cử (23/5/2021), quyền và trách nhiệm của cử tri …
Thời gian qua MTTQ Việt Nam quận đã tích cực, chủ động thực hiện công tác bầu cử đại biểu HĐND quận; tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai ngày 16/3/2021; thời gian từ ngày 23/3 – 13/4 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và phường triển khai kế hoạch lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; xây dựng lịch cụ thể, có công văn gửi MTTQ các quận, huyện, phường, xã có người ứng cử đại biểu HĐND quận kèm theo bản sao tiểu sử tóm tắt, bản kê khai tài sản; phân công Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận dự các hội nghị theo lịch của các phường xã. Dự kiến đến ngày 10/4/2021 trên địa bàn quận hoàn thành lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
 
Ngô Thanh Xuân

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019