Hội nghị tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm.

29/10/2019 - 05:58 PM
Sáng ngày 29/10,  Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bắc Từ Liêm tổ chức hội nghị tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm cho cán bộ Mặt trận quận và cơ sở. Dự hội nghị có các đồng chí: Đại diện lãnh đạo các Ban chuyên môn Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể quận; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường; Ban công tác Mặt trận các tổ dân phố.
Thiếu tướng Bạch Thành Định - nguyên Phó Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Thiếu tướng Bạch Thành Định - nguyên Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin một số tình hình thời sự quốc tế, khu vực, trong nước và những tác động đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP Hà Nội; tình hình tội phạm trên địa bàn TP; vai trò của MTTQ các cấp trong công tác vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm trên địa bàn; một số kinh nghiệm trong công tác phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm. Trong đó, nhấn mạnh: Để làm tốt công tác phối hợp phòng, chống tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội có hiệu quả, MTTQ các cấp cần tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân; đồng thời thông qua đó là cầu nối để nắm bắt, cung cấp, phản ánh cho lực lượng Công an những thông tin có giá trị phục vụ cho công tác tố giác tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự của địa phương; xây dựng, nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả trong công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn dân cư; phối hợp thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô văn minh”, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn quận.
Qua hội nghị tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm nhằm  giúp cho cán bộ Mặt trận quận và cơ sở có thêm kiến thức, kỹ năng trong công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nâng cao ý thức, trách nhiệm của công dân trong phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm tại cộng đồng dân cư, góp phần thực hiện tốt công tác công tác giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm nói riêng và TP Hà Nội nói chung.                                                  
Minh Vịnh

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019