Hội nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2014-2019 kiện toàn chức danh Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội

14/03/2019 - 09:31 AM
Sáng ngày 14-3, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVI hiệp thương cử bổ sung Uỷ viên Uỷ ban và chức danh Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2014-2019.
Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hữu Dũng - Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ngô Thị Thanh Hằng - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội; Vũ Đức Bảo- UVTV, Trưởng ban Tổ chức Thành uỷ; Nguyễn Lan Hương - UVTV, Trưởng ban Dân vận Thành uỷ; Nguyễn Thị Tuyến- UVTV, Chủ tịch Liên đoàn lao động Thành phố; Bùi Anh Tuấn- Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; các Uỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội phát biểu tại hội nghị
 
Hội nghị đã thông qua Tờ trình về việc bổ sung, thay thế Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2014 – 2019 và Tờ trình về việc hiệp thương cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2014 – 2019. 100% đại biểu biểu quyết cử đồng chí Nguyễn Lan Hương – UVTV, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2014 – 2019 và giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2014 – 2019.
Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cho biết, đồng chí Vũ Hồng Khanh – Nguyên UVTV Thành ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội được nghỉ công tác theo chế độ từ ngày 01/02/2019. Ban Thường vụ Thành ủy rất trân trọng những đóng góp quý báu của đồng chí Vũ Hồng Khanh trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô. Với cương vị kiêm nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đồng chí cũng được Đảng đoàn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trân trọng biểu dương, ghi nhận những cống hiến, đóng góp đối với công tác Mặt trận.

Các đại biểu biểu quyết
Để triển khai thực hiện quy trình kiện toàn chức danh UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Ban Thường vụ Thành ủy đã triển khai các bước theo đúng quy trình, quy định của Trung ương về kiện toàn chức danh chủ chốt của TP, xin ý kiến và được Đảng Đoàn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đồng ý với đề xuất của Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, của Ban Thường vụ Thành ủy về kiện toàn chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2014-2019. Ban Thường vụ Thành ủy cũng thống nhất cao với tờ trình của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP về việc giới thiệu nhân sự đồng chí Nguyễn Lan Hương để Hội nghị hiệp thương bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2014-2019.
 

Toàn cảnh hội nghị
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khẳng định, Ban Thường vụ Thành ủy đánh giá đồng chí Nguyễn Lan Hương là cán bộ được đào tạo bài bản, đã kinh qua nhiều cương vị công tác với nhiều chức danh, có nhiều kinh nghiệm trong công tác đoàn thể, vận động quần chúng. Dù trên cương vị nào, đồng chí thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống, phẩm chất người cán bộ đảng viên, rất trách nhiệm trong công việc, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Từ tháng 11/2015 đến nay là UVTV, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, đồng chí tích cực tham mưu Thường trực và Ban Thường vụ triển khai thực hiện tốt các chương trình, Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định của TRUNG ƯƠNG, của Thành ủy về công tác dân vận; đã chỉ đạo Ban Dân vận tạo mọi thuận lợi để Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội tham gia triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của TP cũng như chức năng của từng đoàn thể. Đặc biệt, đồng chí đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy và Hà Nội là địa phương đầu tiên ban hành Quyết định 6525 và 2200 về quy chế định kỳ đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương với đại diện MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội và Nhân dân; quy chế về giám sát phản biện. Việc kiện toàn sớm và kịp thời chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP có ý nghĩa quan trọng để thực hiện Chỉ thị của Trung ương, Thông tri của Thành ủy cũng như hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP về chỉ đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp thành công tốt đẹp.
Đồng chí Nguyễn Hữu Dũng - Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng hoa chúc mừng đồng chí Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2014-2019

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội tặng hoa chúc mừng Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2014-2019

Các đồng chí Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng đồng chí Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2014-2019


Đồng chí Nguyễn Lan Hương - UVTV, Trưởng ban Dân vận Thành uỷ; Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2014-2019 phát biểu tại hội nghị
Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng giao nhiệm vụ của Ban Thường vụ Thành ủy và sự tín nhiệm của các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, đồng chí Nguyễn Lan Hương khẳng định, đây là niềm vinh dự cũng là trách nhiệm lớn lao, sẽ đem hết sức mình cùng các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận, đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của Nhân dân... Năm nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP sẽ chuẩn bị tốt để tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2019-2024, thực hiện tốt chủ đề công tác năm của TP là “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, tăng tốc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng TP lần thứ XVI gắn với việc triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương, TP.
 

Đồng chí Bùi Anh Tuấn- Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị
Thu Thủy, Ảnh: Lê Phương
Các tin tức khác
Kết quả bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”