Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây lần thứ 2.

24/07/2019 - 10:38 AM
Sáng 22/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây tổ chức hội nghị lần thứ 2 nhiệm kỳ 2019 – 2024, sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.Dự hội nghị  các đồng chí: Nguyễn Quang Hán – Phó Bí thư Thị ủy; Hà Việt Phong - UVTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã; Lê Đại Thăng – UVTV, Phó Chủ tịch UBND thị xã; Nguyễn Thị Vân - Thị ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thị xã; cùng các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã khóa XIX.
 
 
Toàn cảnh hội nghị
Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; Quy chế làm việc của Ủy ban MTTQ Việt Nam và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị xã, nhiệm kỳ 2019-2024. Đại diện lãnh đạo HĐND, UBND thị xã thông báo kết quả hoạt động của HĐND tình hình kinh tế - xã hội của thị xã 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.
6 tháng đầu năm 2019, MTTQ Việt Nam các cấp đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, nỗ lực, cố gắng phối hợp với các tổ chức thành viên, chính quyền các cấp triển khai Chương trình công tác năm 2019 đạt được những kết quả quan trọng. Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua, cuộc vận động do MTTQ chủ trì đã được chú trọng triển khai và đạt nhiều kết quả góp phần quan trọng cùng thị xã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu thi đua 6 tháng đầu năm. Công tác giám sát, phản biện và tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền được triển khai bài bản, có sự phối hợp chặt chẽ. Công tác chăm lo các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm chỉ đạo và thực hiện tốt: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên thị xã tích cực triển khai.
Tại hội nghị, đã có 9 ý kiến thảo luận, trao đổi những giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ các cấp và tham mưu, đề xuất, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong thời gian tiếp theo.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Hán - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy đã ghi nhận những thành tích trong công tác Mặt trận của thị xã 6 tháng đầu năm 2019 và đề nghị 6 tháng cuối năm MTTQ các cấp thị xã tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm: Tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt là các chỉ tiêu về cấp nước sạch, giảm nghèo; duy trì và nhân rộng các mô hình thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phát động và tổ chức thực hiện có hiệu tháng hành động “Vì người nghèo”; tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình nhân dân để định hướng thông tin tuyên truyền, tham mưu kịp thời cho các cấp ủy Đảng, chính quyền, phối hợp tham gia giải quyết dứt điểm các vấn đề nảy sinh của địa phương; tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội.
                                                  Ủy ban MTTQ thị xã Sơn Tây

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018