HỘI NGHỊ ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TP HÀ NỘI LẦN THỨ V, KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2019-2024

11/01/2021 - 11:12 PM

Sáng 11/01, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tổ chức Hội nghị lần thứ V, khóa XVII, nhiệm kỳ 2019-2024. Chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, các đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung, Đàm Văn Huân, Nguyễn Sỹ Trường – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Trần Văn Nam, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố thông báo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2020; Hội nghị cũng được nghe đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố trình bày dự thảo báo cáo tóm tắt kết quả công tác Mặt trận năm 2020, chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2021.

Các đồng chí chủ trì Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP lần thứ V, khóa XVII

Theo báo cáo, năm 2020, MTTQ các cấp thành phố và các tổ chức thành viên đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện hiệu quả, hoàn thành mục tiêu chương trình công tác năm trong điều kiện phòng, chống dịch covid-19. Cụ thể: Đã tham gia tích cực phòng, chống đại dịch Covid-19, thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống đại dịch, vừa phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội của thành phố. Góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam tạo được nhiều dấu ấn và có ý nghĩa thiết thực. Làm tốt công tác nắm tình hình, định hướng dư luận Nhân dân. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Đoàn kết sáng tạo”.... Quỹ “Vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Cứu trợ”, “Vì biển, đảo Việt Nam”, phát động quyên góp hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ… luôn nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo các tầng lớp nhân dân Thủ đô có tác động tích cực vào việc thực hiện tốt mục tiêu an sinh xã hội của Thành phố. Công tác giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Công tác củng cố, kiện toàn hệ thống MTTQ các cấp Thành phố được chú trọng.
Với tinh thần dân chủ, Hội nghị nhận được nhiều ý kiến thảo luận, đóng góp vào nội dung báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2020, bổ sung, rút kinh nghiệm những việc đã, đang và chưa làm được trong năm, đề ra phương hướng, giải pháp tháo gỡ những hạn chế còn tồn tại để hoạt động Mặt trận đạt được những thành tích tốt hơn nữa trong năm 2021.

PCT Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn bày tỏ sự vui mừng khi hội nghị đã thể hiện sự nhất trí cao với dự thảo báo cáo trên cơ sở đánh giá 10 điểm nhấn nổi bật trong công tác Mặt trận năm 2020. Tuy nhiên, đồng chí cũng nhấn mạnh những hạn chế, tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới. Cụ thể, cần nâng cao chất lượng công tác nắm bắt tình hình dư luận nhân dân, kịp thời tham mưu, giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2021 là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của Thủ đô và đất nước, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, năm tổ chức bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND TP các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; MTTQ các cấp trên địa bàn TP cần tiếp tục sáng tạo, đổi mới, hiệu quả, góp phần tập hợp ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa nhân dân với Đảng, chính quyền, tạo thành sức mạnh to lớn để Thủ đô có bước đột phá mới, phát triển nhanh hơn, vững chắc hơn.

Các đồng chí được kiện toàn Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP khóa XVII

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã tổ chức hiệp thương công nhận Hội Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội trở thành tổ chức thành viên  của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội khóa XVII; kiện toàn Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Theo đó có 12 vị thôi tham gia Ủy viên và 11 vị được hiệp thương tham gia là Ủy viên Ủy ban MTTQ thành phố khóa XVII.

                                                                                        Ngọc Mai


Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019