Hội thảo liên ngành quận Bắc Từ Liêm về sự tham gia của cơ quan nhà nước đối với các vấn đề liên quan đến an toàn cho phụ nữ và trẻ em

16/06/2020 - 02:17 PM
Sáng ngày 16/6/2020, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm tổ chức Hội thảo liên ngành về sự tham gia của cơ quan nhà nước đối với các vấn đề liên quan đến an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Dự hội thảo có các đồng chí: Dương Thị Lý Anh – UVTV, Trưởng ban Chính sách pháp luật, Hội LHPN TP Hà Nội; lãnh đạo MTTQ các phòng, ban, ngành, đơn vị; lãnh đạo Hội LHPN quận và đại diện Hội LHPN các phường.
Bà Bùi Thị Trinh- QUV, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận
Giai đoạn 2019-2020, bám sát sự chỉ đạo của Hội LHPN TP, của Quận ủy, UBND quận cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị chức năng và các phường, các cấp Hội Phụ nữ đã tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền ban hành các văn bản chỉ  đạo thực hiện tốt chính sách pháp luật liên quan đến phụ nữ và trẻ em. Việc thực hiện mục tiêu an toàn cho phụ nữ và trẻ em được thực hiện 03 nội dung trọng tâm: An toàn trong gia đình; an toàn, nơi công cộng, trường học, nơi làm việc, trên môi trường mạng; an toàn vệ sinh thực phẩm. Thông qua đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, trong đó nổi bật là cuộc thi “Tìm hiểu Luật trẻ em năm 2016” đã thu hút trên 2830 bài dự thi; khen thưởng biểu dương 03 tập thể, 18 cá nhân tiêu biểu; tổ chức 36 hội nghị tuyên truyền, tập huấn cho trên 40 nghìn lượt cán bộ, hội viên và trẻ em. Việc thực hiện Dự án “Thành phố an toàn, thân thiện với phụ nữ và trẻ em gái” cũng được triển khai hiệu quả thông qua công tác tập huấn, tổ chức khảo sát thực trạng an toàn cho trẻ em gái nơi công cộng; tổ chức truyền thông phòng chống bạo lực  gia đình, bạo lực học đường, phòng chống xâm hại trẻ em; duy trì 13/13 “Địa chỉ tin cậy tại công đồng”; hỗ trợ 70 triệu đồng lắp đặt thiết bị vui chơi, điểm sinh hoạt an toàn tại phường Xuân Đỉnh…Từ các hoạt động trên đã nâng cao nhận thức của gia đình, cộng đồng xã hội trong công tác bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc đảm bảo cho các cấp Hội phụ nữ tham gia quản lý nhà nước, quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích của phụ nữ và trẻ em gái, thực hiện công tác bình đẳng giới.
Bà Lê Thị Huyền Trang – Phó trưởng phòng văn hóa quận tham luận
Tại hội thảo, đã có 07 ý kiến tham luận trao đổi về các nội dung: Vai trò của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành trong việc phòng chống bạo lực gia đình và giải quyết các vụ việc góp phân xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc; vai trò của Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên trong tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng chống xâm hại trẻ em trên môi trường mạng; phòng chống xâm hại trẻ em trong các trường học; nâng cao vai trò người đại diện tỏng việc giám sát và xây dựng cộng đồng an toàn cho trẻ em; giải pháp nâng cao nhận thức về giới và bình đẳng trên cơ sở giới; giải pháp thực hiện hiệu quả công tác tiếp nhận, xác minh, điều tra, xử lý và giải quyết các vụ việc xâm hại phụ nữ và trẻ em…
Trên cơ sở các ý kiến phát biểu tại hội thảo, Hội LHPN TP Hà Nội và Hội LHPN quận sẽ tăng cường nâng cao hiệu quả công tác tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm thực hiện tốt công tác quan tâm chăm lo phụ nữ và trẻ em gái, trọng tâm là việc phát huy các kết quả đạt được của Dự án “Thành phố an toàn, thân thiện với phụ nữ và trẻ em gái” giai đoạn 2019 - 2020, thực hiện mục tiêu chung “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”.
                                                                                                                                                                                                     Minh Vịnh

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019