Hội thảo trao đổi kinh nghiệm về xây dựng và phát huy vai trò Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp

29/08/2018 - 10:31 AM

Sáng ngày 24/8/2018, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội thảo với chủ đề “Trao đổi kinh nghiệm về xây dựng và phát huy vai trò Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp”. Dự hội nghị có các đồng chí:Bùi Thị Thanh - Phó Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam;Trần Phù Tiêu - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ; Nguyễn Thị Thanh Huyền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận tỉnh Phú Thọ;cùng dự hội thảo có sự tham gia của Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, TP: Hà Nội, Phú Thọ, Hòa Bình, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc vàYên Bái.

Đồng chí Bùi Thị Thanh - Phó Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Tại hội thảo, có 12 tham luận nội dung tập trung đánh giá thực trạng hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp; vai trò, trách nhiệm của Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong thời gian qua; đồng thời trao đổi những kinh nghiệm, cách làm hay trong việc xây dựng và phát huy vai trò Ủy ban MTTQ Việt Nam, chuẩn bị cho quá trình tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đồng chí Bùi Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tham luận tại hội nghị

Đồng chí Bùi Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội thay mặt đoàn Hà Nội tham luận về nhiệm vụ và quyền hạn,công tác cán bộ của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp; cơ chế chính sách, chế độ phụ cấp của Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp; nhấn mạnh việc cần thiết phải ban hành Quy chế làm việc để phân công, phân nhiệm, gắn trách nhiệm với hoạt động của Mặt trận.

Tại hội nghị, đồng chíBùi Thị Thanh - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh một số nội dung trong thời gian tới Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, TP cần làm tốt việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, một trong những nhiệm vụ cần đặt ra nhằm nâng cao năng lực hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp là xây dựng được Ủy ban MTTQ Việt Nam đảm bảo về cơ cấu, thành phần, số lượng, nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Mặt trận trong giai đoạn mới; cần coi trọng tính tiêu biểu, đại diện đảm bảo cơ cấu người đứng đầu cấp ủy tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp; phát huy vai trò của Ủy viên Ủy ban là cá nhân tiêu biểu, đảm bảo số Ủy viên là người ngoài Đảng để MTTQ Việt Nam các cấp thực sự là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện rộng lớn nhất, là hình ảnh tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc.Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh cũng lưu ý Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các tỉnh, TP khảo sát, rà soát để phát hiện, lựa chọn, vận động, thuyết phục những người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong nhiệm kỳ mới, từ đó phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp theo hướng linh hoạt để tạo điều kiện, phát huy sở trường của từng vị Ủy viên.

Lê Hương

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”