Hơn 46 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”

12/07/2019 - 07:13 PM

Sáng 12-7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2014-2019, đã tổ chức hội nghị lần thứ 18. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, các địa phương đã tập trung tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Đến ngày 29-3, tất cả phường, xã, thị trấn đã tổ chức thành công đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của đơn vị mình. Đến ngày 29-5, tất cả 30 quận, huyện, thị xã đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo kế hoạch.

Bên cạnh đó, toàn thành phố vận động được hơn 46 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”. Các ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng đã giám sát 6.192 cuộc, phát hiện 1.246 vi phạm, đề xuất, kiến nghị cơ quan chức năng giải quyết 1.214 vụ việc, thu hồi về cho nhà nước hơn 8.000m2 đất và 384 triệu đồng…

Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương đề nghị, thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các địa phương phối hợp tốt với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019-2024, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Trong đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cần đặc biệt quan tâm công tác tuyên truyền; tiếp tục tham gia ý kiến và chuẩn bị tham luận tại đại hội với tinh thần xây dựng, đoàn kết, trách nhiệm, tạo đồng thuận. Hoạt động của mặt trận phải bám sát các nhiệm vụ mà thành phố đã triển khai; tham gia vào các công việc chuẩn bị đại hội Đảng các cấp; tổ chức tốt Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc...

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp với các tổ chức thành viên; phát hiện, tôn vinh cá nhân điển hình; quan tâm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong nhân dân; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, các biểu hiện tiêu cực, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của Thủ đô…

Tại hội nghị, Thành ủy Hà Nội đã khen thưởng 10 tập thể; UBND thành phố khen thưởng 12 tập thể; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố khen thưởng 20 tập thể có thành tích trong công tác vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2019.

Theo HNM

Các tin tức khác

Biết sợ nhưng đừng hoang mang

31/01/2020 - 6.852 lượt xem
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019