CÁN BỘ, NHÂN DÂN THỦ ĐÔ TÍCH CỰC THAM GIA THỰC HIỆN " NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ" VÀ " NÂNG CAO NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG MẶT TRẬN THÀNH PHỐ HÀ NỘI"

Hướng dẫn

Hướng dẫn công tác tham gia xây dựng chính quyền của UB MTTQ TP Hà Nội năm 2013
Hà Nội, 19/02/2013

Thực hiện hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và chương trình hoạt động của Uỷ ban MTTQ thành phố Hà Nội năm 2013, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố hướng dẫn những...


Xem tiếp
Hướng dẫn MTTQ các cấp thực hiện Quy chế giám sát đầu tư cộng đồng
Hà Nội, 10/05/2010

Ngày 26/7/2007 Uỷ ban nhân dân và Uỷ ban MTTQ Thành phố Hà Nội đã có Kế hoạch liên tịch số 56/KHLT triển khai thực hiện “Quy chế giám sát đầu tư cộng đồng” trên địa bàn Hà Nội...


Xem tiếp
Hướng dẫn MTTQ các cấp thực hiện Quy chế giám sát đầu tư cộng đồng
Hà Nội, 10/05/2010

Ngày 26/7/2007 Uỷ ban nhân dân và Uỷ ban MTTQ Thành phố Hà Nội đã có Kế hoạch liên tịch số 56/KHLT triển khai thực hiện “Quy chế giám sát đầu tư cộng đồng” trên địa bàn Hà Nội...


Xem tiếp
Hướng dẫn "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá khu ở dân cư" TP HN
Hà Nội, 10/05/2010

Thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT/MTTW-BVHTT ngày 23/6/2006 của Ban thường trực Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Văn hoá Thông tin về việc hướng dẫn...


Xem tiếp
Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp
Hà Nội, 10/05/2010

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp


Xem tiếp
Liên kết website

Cơ quan Đảng, Nhà nước

Các trường Đại học, Cao đẳng

Cơ quan Báo chí

Các website khác

Số lượt truy cập
Đang online: 373
Hôm qua: 39,051
Tất cả: 26,845,229