Huyện Ba Vì hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp xã nhiệm kỳ 2019 - 2024

28/01/2019 - 03:40 PM
Tính đến ngày 26/01/2019, 31/31 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ba Vì đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Quá trình triển khai Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã được Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện bám sát các văn bản hướng dẫn của TW, của Thành phố; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương trong việc triển khai, tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã.
Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị trấn Tây Đằng nhiệm kỳ 2019 - 2024
Để Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp xã thành công tốt đẹp, ngay từ đầu tháng 7/2018,thực hiện Kế hoạch số 205/KH-MTTQ-BTT ngày 21/6/2018 của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội về “Tổ chức đại hội MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn Thủ đô, tiến tới Đại hội đại biểu TW MTTQ Việt Nam lần thứ IX”; Thông tri số 13-TT/HU ngày 15/5/2018 của Huyện uỷ Ba Vì về việc lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Ba Vì, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện đã xây dựng Kế hoạch, Hướng dẫn về “Tổ chức đại hội MTTQ các cấp trên địa bàn huyện, nhiệm kỳ 2019 - 2024”; tổ chức Hội nghị quán triệt chủ trương, thống nhất kế hoạch, phổ biến hướng dẫn, quy trình tổ chức Đại hội cấp xã cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch 31 xã, thị trấn trong toàn huyện.
Đầu tháng 10/2019, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện đã chỉ đạo và hướng dẫn xã Sơn Đà tổ chức xong Đại hội MTTQ điểm. Sau Đại hội điểm, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm, nghiêm túc đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế thiếu sót của Đại hội điểm để cùng phát huy mặt tốt, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, nhằm tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã trong toàn huyện đạt kết quả cao nhất.
Nhờ tổ chức, triển khai, phối hợp tốt với chính quyền và các tổ chức thành viên,  bám sát với tình hình thực tế đia phương nên 31 xã, thị trấn trong toàn huyện đã tổ chức tốt Đại hội MTTQ cấp xã đúng với mục đích, yêu cầu, kế hoạch và thời gian đã đề ra. Các nội dung như: xây dựng nội dung báo cáo, chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ mới, hiệp thương cử đại biểu tham dự Đại hội cấp trên, chương trình, thời gian, lễ nghi Đại hội, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, Hội nghị Ban công tác mặt trận vv...đều được tiến hành chu đáo.
Qua Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã cho thấy công tác nhân sự là khâu được nhiều người quan tâm nhất. Kết quả Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã ở huyện đã đảm bảo đúng tiêu chuẩn về nhân sự và đảm bảo tính tiêu biểu, tính đại diện, tính thiết thực; Số lượng nhân sự của Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn có từ 32 – 42 người đứng đầu các tổ chức thành viên, Trưởng ban công tác Mặt trận, đại diện các chức sắc tôn giáo, người tiêu biểu dân tộc thiểu số, các cá nhân tiêu biểu, ưu tú, người có uy tín trong cộng đồng dân cư. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã, thị trấn có từ 3 - 5 người; có 100% Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn đều là Đảng uỷ viên và Thường vụ Đảng uỷ. Mỗi cán bộ Mặt trận đều là người được quần chúng nhân dân lựa chọn, có tiếng nói, sức thuyết phục và hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận thực hiện tốt việc tham gia xây dựng chính quyền, chính sách pháp luật và phản biện xã hội...
Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2019 - 2024 trên địa bàn huyện Ba Vì hoàn thành trước 2 tháng so với Kế hoạch của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã đã đề ra. Việc tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã trên địa bàn huyện đã tạo ra một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Thông qua Đại hội góp phần nâng cao và khẳng định vị trí, vai trò của MTTQ trong tình hình hiện nay.
                                                                                           Phan Hoa

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”