Huyện Ba Vì sơ kết 6 tháng đầu năm thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện

09/08/2019 - 05:45 PM
Sáng ngày 8/8/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ba Vì phối hợp với HĐND, UBND tổ chức hội nghị sơ kết Chương trình phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ba Vì 6 tháng đầu năm 2019. Dự hội nghị có các đồng chí: Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; các đồng chí đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành trực thuộc UBND huyện; các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND các xã, thị trấn.
Tại hội nghị, sau phần báo cáo rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị thông báo của MTTQ tại kỳ họp thứ 9 HĐND huyện, đồng chí Phùng Huy Hiền - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Việt Nam thông qua báo cáo kết quả thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.
Đ/c Phùng Huy Hiền - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phát biểu tại hội nghị
Được biết 6 tháng đầu năm 2019, lãnh đạo 3 cơ quan đã bám sát chặt chẽ sự chỉ đạo của Thành phố, nhiệm vụ trọng tâm công tác của huyện, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội XXII của Đảng bộ huyện bằng các Nghị quyết của HĐND và các chương trình, kế hoạch công tác của Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; an ninh, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2019; phối hợp tăng cường công tác tiếp dân, thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ từ huyện đến cơ sở; tổ chức tốt các kỳ họp HĐND huyện khóa XIX; phối hợp thực hiện chương trình giám sát, tập trung giám sát 5 chuyên đề, sau giám sát đều có báo cáo kết quả giám sát, qua đó chỉ ra được tồn tại hạn chế thuộc các lĩnh vực giám sát. Chất lượng giám sát ngày càng đạt hiệu quả; tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trước và sau các kỳ họp. Tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết; phối hợp chỉ đạo xử lý, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh bức xúc qua tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, tiếp nhận các đơn thư khiếu nại, tố cáo. Kết quả 6 tháng đầu năm 2019 tiếp 14 lượt công dân; tiếp nhận 02 đơn. Phối hợp tham gia chuẩn bị các nội dung cho hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với đại diện nhân dân; các ban công tác Mặt trận khu dân cư tổ chức đóng góp ý kiến, nhận xét đối với đảng viên nơi cư trú; thực hiện tốt quy chế MTTQ Việt Nam giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư. Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng, đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”...;
  Kết luận hội nghị, đồng chí Chu Văn Liên - UVTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện đánh giá cao kết quả thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện 6 tháng đầu năm 2019, đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ các tháng cuối năm, lãnh đạo 3 cơ quan tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Thành uỷ và của huyện; phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền vận động các tầng lớp Nhân dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội; nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND; tăng cường hoạt động giám sát, tái giám sát có trọng tâm, trọng điểm; tiếp tục đổi mới hoạt động chất vấn, tái chất vấn; phối hợp tổ chức tốt hội nghị phản biện xã hội, hội nghị đối thoại; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, huy động các nguồn lực quan tâm đến hỗ trợ hộ nghèo; phối hợp thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo; thực hiện có hiệu quả pháp lệnh dân chủ ở xã, thị trấn; phối hợp tổ chức tốt “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”; không ngừng đổi mới trong công tác điều hành triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐND huyện đã ban hành trên cơ sở các quy định của pháp luật./.
                                                                                Phan Hoa

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018