Huyện Ba Vì tổ chức Đại hội điểm MTTQ Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2019 – 2024 tại xã Sơn Đà

12/10/2018 - 02:57 PM
Trong 2 ngày (4 và 5/10/2018), Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam xã Sơn Đà, nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã được tổ chức long trọng. Đây là đơn vị được chọn làm Đại hội điểm để rút kinh nghiệm triển khai Đại hội các xã, thị trấn, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Ba Vì lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2019 – 2024). Dự Đại hội có các đồng chí: Phùng Huy Hiền – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn trên toàn huyện và 98 đại biểu chính thức đại diện cho các tổ chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, các cá nhân tiêu biểu và các Ban công tác Mặt trận khu dân cư.
Trong 02 phiên làm việc, Đại hội đã thảo luận làm rõ những kết quả hoạt động của MTTQ xã nhiệm kỳ 2014-2019. Đó là, đã tiếp tục giữ gìn phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi trong phong trào thi đua yêu nước dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ chính quyền xã, giữ vững ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hôi trên địa bàn, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã thường xuyên kiện toàn kịp thời đội ngũ cán bộ, tăng cường xây dựng, củng cố hệ thống tổ chức và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và đã hoàn thành xuất sắc trên các lĩnh vực như: Tập hợp xây dựng, phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc; động viên các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vân động, các hoạt động xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương ngày càng vững mạnh. Tuyên truyền thực hiện 5 nội dung của cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; quan tâm chăm lo đến các hộ nghèo. Trong 5 năm vận động quỹ “Vì người nghèo” được trên 100 triệu đồng, trích quỹ" Vì người nghèo" phối hợp hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 10 nhà hộ nghèo với số tiền trên 80 triệu đồng; thăm hỏi tặng quà cho 253 lượt hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán với số tiền 30 triệu đồng; động viên Nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền trong sạch vững mạnh; thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân; kiện toàn bộ máy, cán bộ; đổi mới nội dung phương thức nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ và các ban công tác mặt trận khu dân cư. Đại hội cũng nghiêm túc kiểm điểm và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong phương thức tổ chức, hoạt động, trong sự gắn kết giữa các tổ chức thành viên, các cá nhân tiêu biểu, cũng như hiệu quả của các phong trào thi đua.
Phát huy kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Sơn Đà đề ra chương trình hành động cụ thể, đó là: Phấn đấu 100% Ban công tác Mặt trận và các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy sức mạnh khói đại đoàn kết toàn dân tộc, triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Hàng năm, 100% khu dân cư tổ chức tốt “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” (gồm cả phần lễ và phần hội); 100% thôn tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân; có 100% hộ gia đình đăng ký “Gia đình văn hóa” và trên 95% số hộ đạt “Gia đình văn hóa”; tỷ lệ hỏa táng hàng năm tăng từ 3% đến 5%; 100% hộ dân ký cam kết không vi phạm các quy định của hương ước, quy ước, không có tệ nạn xã hội, an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ. Kết quả vận động quỹ “Vì người nghèo” và các loại quỹ nhân đạo từ thiện hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu cấp trên giao. Phấn đấu xóa hộ nghèo, tăng tỷ lệ hộ khá và hộ giàu.
Đại hội cũng đã tiến hành họp phiên thứ nhất, hiệp thương cử ra 31 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã gồm 5 vị (trong đó có 1 Chủ tịch và 2 Phó Chủ tịch); hiệp thương cử đoàn đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đi dự Đại hội MTTQ Việt Nam huyện gồm 5 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết. Đồng chí Nguyễn Danh Giáp - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Sơn Đà, nhiệm kỳ 2014-2019 được tín nhiệm tái cử làm Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã, nhiệm kỳ 2019-2024.
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và xã Sơn Đà tặng hoa chúc mừng ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, nhiệm kỳ 2019 – 2024.
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phùng Huy Hiền - UVTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đánh giá cao những kết quả đạt được của Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã nhiệm kỳ 2014-2019. Ghi nhận và biểu dương những thành tích nổi bật của Uỷ ban MTTQ Việt Nam và Nhân dân xã Sơn Đà trong nhiệm kỳ qua và đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tiếp tục kế thừa phát huy mặt mạnh, khắc phục tồn tại, hạn chế, tiếp tục bám sát sự lãnh đạo cấp uỷ Đảng, hướng dẫn của MTTQ huyện và nhiệm vụ chính trị của địa phương; phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên, động viên các tầng lớp Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam các cấp phát động, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động xây dựng xã Sơn Đà nói riêng và huyện Ba Vì nói chung ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Sơn Đà đã tặng quà chia tay 15 vị thôi không tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã nhiệm kỳ 2019 – 2024.
                                                                                                  Phan Hoa

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”