Huyện Đan Phượng chỉ đạo 100% các xã, thị trấn tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam, nhiệm kỳ 2019 - 2024

01/04/2019 - 03:43 PM
Thực hiện Kế hoạch số 205/KH-MTTQ-BTT ngày 21/6/2018 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội về tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp ở Thủ đô tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đan Phượng đã báo cáo Thường trực Huyện ủy xây dựng kế hoạch triển khai đến MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn, tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Thông tri số 09-TT/HU về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện và cơ sở, nhiệm kỳ 2019 – 2024.
 
Sau khi tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam điểm tại xã Thượng Mỗ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức hội nghị để đánh giá, trao đổi, rút kinh nghiệm và thống nhất trong chỉ đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn còn lại. Tính đến ngày 29/3/2019, huyện Đan Phượng đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam 16/16 xã, thị trấn. Công tác nhân sự và tiến trình, nội dung hội nghị được thực hiện theo đúng hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Có 3/16 đồng chí Ủy viên thường vụ Đảng ủy, 13/16 đồng chí Đảng ủy viên là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã.
 

 
Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Phương Đình sáng ngày 29/3/2019
 
Để chuẩn bị cho Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chỉ đạo MTTQ các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch tuyên truyền Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn; đẩy mạnh các phong trào thi đua, đảm nhận mô hình, phần việc chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp; đồng thời, phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện xây dựng chuyên đề công tác tuyên truyền về Đại hội và phóng sự tư liệu công tác Mặt trận huyện. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cũng tập trung xây dựng các văn kiện, công tác nhân sự và chuẩn bị các điều kiện đảm bảo tổ chức tốt Đại hội MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019 – 2024.
                                     
  Hữu Mạnh – MTTQ Việt Nam huyện Đan Phượng
 
Các tin tức khác
Kết quả bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”