Huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động Thanh tra nhân dân, Giám sát đầu tư của cộng đồng 6 tháng đầu năm 2019

02/08/2019 - 10:40 AM
Chiều ngày 31/7/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động Ban Thanh tra nhân dân (TTND), Giám sát đầu tư của cộng đồng (GSĐTCCĐ) và thực hiện Đề án (02-212) 6 tháng đầu năm 2019. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hữu Hoàng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Đặng Văn Hội – UVTV, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy; Phạm Thị Kim Oanh – UVTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo một số phòng, ban, ngành của huyện; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn, Trưởng Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ.
 
Toàn cảnh hội nghị
Sau khi nghe báo cáo đánh giá kết quả hoạt động Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ và thực hiện Đề án (02 – 212) 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai hướng dẫn bầu Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ nhiệm kỳ 2019 – 2021. Hội nghị có 4 đại biểu phát biểu với 11 ý kiến trao đổi về những thuận lợi, khó khăn và giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đa số ý kiến đánh giá hoạt động của các Ban đã bám sát hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật; nắm bắt dư luận, lắng nghe ý kiến phản ánh của Nhân dân trong quá trình thực hiện giám sát để kiến nghị đến các cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời, giúp chính quyền cơ sở khắc phục những mặt hạn chế trong công tác quản lý, điều hành. Một số ý kiến cho rằng, hoạt động của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ còn gặp khó khăn như: MTTQ của một số xã còn lúng túng trong việc thành lập Ban GSĐTCCĐ cho từng dự án; một số thành viên trong Ban chưa nắm rõ chức năng, nhiệm vụ của việc giám sát; việc tiếp cận các thông tin về các dự án còn hạn chế; kính phí hoạt động của các ban đã được quan tâm nhưng mới ở mức tối thiểu nên chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giám sát hiện nay. Một số ý kiến cho rằng cấp ủy, chính quyền một số xã chưa quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện đối với công tác TTND, GSĐTCCĐ; việc trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của các Ban có việc còn chậm, chưa rõ ràng; một số chủ đầu tư chưa nghiêm túc giải quyết những sai phạm khi các ban phát hiện yêu cầu.
Phát biểu với hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Hoàng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Phạm Thị Kim Oanh – UVTV Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện đánh giá cao những kết quả hoạt động của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ và Ban điều hành thực hiện Đề án 02-212 đã đạt được 6 tháng đầu năm 2019; đồng thời mong rằng 6 tháng cuối năm 2019 Ban TTND và Ban GSĐTCCĐ các xã, thị trấn cần phát huy vai trò, quyền giám sát của Nhân dân, tập trung giám sát về công tác quản lý, sử dụng đất đai; xây dựng nông thôn mới; an toàn thực phẩm; các công trình dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác hòa giải ở cơ sở; thường xuyên quan tâm đến việc củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban TTND và Ban GSSĐTCCĐ, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh. Đối với MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn tập trung triển khai và tổ chức bầu Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ nhiệm kỳ 2019 - 2021 đảm bảo theo quy định và hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

Đồng chí Phạm Thị Kim Oanh – UVTV Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQViệt Nam huyện phát biểu kết luận hội nghị
                                                           Hữu Mạnh - MTTQ huyện Đan Phượng

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018