Huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị biểu dương gương “Người tốt, việc tốt” trong đồng bào công giáo giai đoạn 2015-2019

21/10/2019 - 05:16 PM
Sáng ngày 19/10/2019, Ban đoàn kết Công giáo (ĐKCG) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị biểu dương gương “Người tốt – việc tốt” trong đồng bào Công giáo huyện giai đoạn 2015 - 2019. Dự hội nghị có các ông, bà: Nguyễn Thị Kim Dung – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; Linh mục Dương Phú Oanh - Chủ tịch Ủy ban ĐKCG TP; Đỗ Thị Thái – Phó Chủ tịch Ủy ban ĐKCG TP; Lê Văn Thìn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Phạm Thị Kim Oanh – UVTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể huyện; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn, cùng các ông (bà) đại diện cho các giáo họ và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.
Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước cùng với những cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế, chính sách an sinh xã hội thích hợp, đồng bào Công giáo huyện đã tích cực tham gia lao động sản xuất, kinh doanh dịch vụ phát triển kinh tế gia đình, tạo công ăn việc làm cho lao động tại địa phương, đời sống vật chất của đồng bào Công giáo ngày càng được nâng lên rõ rệt, đời sống tinh thần ngày càng được cải thiện, có 25 hộ sản xuất vườn trại hàng năm tạo việc làm cho 73 lao động; có 65 hộ sản xuất kinh doanh dịch vụ, tạo việc làm cho 242 lao động có thu nhập ổn định, số hộ giàu tăng từ 43 hộ năm 2015 đến 50 hộ năm 2019; hộ khá từ 156 hộ năm 2015 tăng lên 208 hộ năm 2019; số hộ nghèo hàng năm ngày càng giảm từ 11 hộ năm 2015 xuống còn 8 hộ năm 2019. Phong trào đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế trong những năm qua đã góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, giảm nghèo tăng hộ giàu nâng cao đời sống cho đồng bào Công giáo của huyện.
Hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban TW MTTQ Việt Nam phát động gắn với phong trào thi đua xây dựng “Xứ, Họ đạo tiên tiến”, phong trào “Mỗi người Công giáo tốt là người công dân tốt” do Ủy ban ĐKCG TP phát động. Đây là những phong trào toàn diện, sâu rộng nhằm khơi dậy truyền thống yêu nước của đồng bào Công giáo phù hợp với nếp sống giữa đạo và đời; thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân cùng với các tầng lớp nhân dân trong cộng đồng dân cư đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau cùng thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua ở khu dân cư trên mọi lĩnh vực. Hàng năm, nhân dân Công giáo tham gia đăng ký thi đua xây dựng “Làng văn hóa”, “gia đình văn hóa” nhiều khu dân cư có đồng bào Công giáo được công nhận “Làng văn hóa” và giữ vững danh hiệu nhiều năm liền; gia đình Công giáo được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” hàng năm ngày càng tăng từ 301 hộ đạt 90% năm 2015 lên 331 hộ đạt 95 % năm 2018.
Tại hội nghị, UBND huyện tặng giấy khen cho 05 tập thể, 15 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo huyện giai đoạn 2015 - 2019.
Đồng chí Đào Thị Hồng – Phó Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân
Phát biểu tại hội nghị, Linh mục Dương Phú Oanh - Chủ tịch Ủy ban ĐKCG TP và ông Lê Văn Thìn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy ghi nhận những kết quả mà Ban ĐKCG đạt được trong 5 năm qua, đồng thời đề nghị Ban ĐKCG huyện tập trung vào một số nhiệm vụ: Tuyên truyền trong nhân dân Công giáo thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban ĐKCG TP phát động; tham gia phát triển kinh tế gia đình, xây dựng gia đình văn hóa; tham gia thực hiện tốt các cuộc vận động do Trung ương MTTQ Việt Nam phát động; tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.
 
Linh mục Dương Phú Oanh - Chủ tịch Ủy ban ĐKCG TP phát biểu tại hội nghị
                                                            Hữu Mạnh - MTTQ huyện Đan Phượng

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018