Huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Ban Thanh tra nhân dân Giám sát đầu tư của cộng đồng và thực hiện Đề án 02-212 năm 2019

10/01/2020 - 06:00 PM
Chiều ngày 10/01/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Ban Thanh tra nhân dân (TTND), Giám sát đầu tư của cộng đồng (GSĐTCCĐ) và thực hiện Đề án 02-212 năm 2019; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Thị Kim Oanh – UVTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo một số phòng, ban, ngành của huyện; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ các xã, thị trấn.   
 
 Toàn cảnh hội nghị
Sau khi nghe báo cáo đánh giá kết quả hoạt động Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ và thực hiện đề án 02 – 212 năm 2019. Hội nghị có 3 đại biểu phát biểu trao đổi về những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Đa số ý kiến đánh giá hoạt động của các hai ban đã bám sát hướng dẫn của Ban Thường trực MTTQ; bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật; nắm bắt dư luận, lắng nghe ý kiến phản ánh của nhân dân trong quá trình thực hiện giám sát để kiến nghị đến các cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời, giúp chính quyền cơ sở khắc phục những mặt hạn chế trong công tác quản lý, điều hành. Tuy nhiên, hoạt động của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ còn gặp khó khăn như: nhiệm kỳ của Ban TTND ngắn, cần gắn với nhiệm kỳ của đại hội; việc tiếp cận các thông tin về các dự án còn hạn chế. Một số ý kiến cho rằng cấp ủy, chính quyền một số xã chưa quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện đối với công tác TTND, GSĐTCCĐ; việc trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của các ban còn chậm.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Kim Oanh- UVTV Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện đánh giá cao những kết quả hoạt động của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ và Ban điều hành thực hiện đề án 02-212 đã đạt được năm 2019; đồng thời mong rằng năm 2020, Ban TTND và Ban GSĐTCCĐ các xã, thị trấn cần phát huy vai trò quyền giám sát của nhân dân, tập trung giám sát liên quan đến cấp giấy chứng nhận sử dụng đất; xây dựng trái phép; an toàn thực phẩm; các công trình dân sinh trên địa bàn; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác hòa giải ở cơ sở; thường xuyên quan tâm đến việc củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban TTND và Ban GSSĐTCCĐ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh.
 
Đồng chí Phạm Thị Kim Oanh -  UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện phát biểu kết luận hội nghị
Ghi nhận những kết quả hoạt động của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP khen thưởng 01 tập thể, 02 cá nhân; UBND huyện khen thưởng cho 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Ban TTND, GSĐCCĐ năm 2019. 
                                                           Hữu Mạnh - MTTQ huyện Đan Phượng

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018