Huyện Đan Phượng tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư của cộng đồng năm 2019

01/12/2019 - 02:31 PM
Chiều ngày 16/12/2019, tại hội trường UBND huyện Đan Phượng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Thanh tra nhân dân (TTND) và Giám sát đầu tư của cộng đồng (GSĐTCCĐ) năm 2019. Dự hội nghị có các ông (bà): Tiến sĩ Tạ Văn Sỹ - Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Phạm Thị Kim Oanh – UVTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Trưởng, phó ban và thành viên ban TTND, GSĐTCCĐ của 16 xã, thị trấn.
 
Toàn cảnh Lớp bồi dưỡng
Các đại biểu nghe Tiến sĩ Tạ Văn Sỹ - Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao đổi một số nội dung trong thực hiện Nghị định 84/2015/NĐ-CP ngày 30/09/2016 của Thủ tướng Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư; Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban bí thư Trung ương Đảng về giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Tập trung phân tích sâu vào nội dung hoạt động và giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng; nghe các đại biểu trao đổi về những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc về hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng; đồng thời giải đáp những thắc mắc, khó khăn, kinh nghiệm thực tế khi tham gia công tác Thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư của cộng đồng ở các xã, thị trấn.
Qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, các đại biểu đã nhận thức rõ hơn về vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, hoạt động của Ban TTND và Ban GSĐTCCĐ; để từ đó vận dụng vào quá trình thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác Ban TTND và Ban GSĐTCCĐ ở các xã, thị trấn; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 
                                                Hữu Mạnh - MTTQ huyện Đan Phượng
 
         

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018