Huyện Đan Phượng tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Thanh tra nhân dân và Giám sát đầu tư của cộng đồng năm 2020

03/11/2020 - 11:29 AM
Sáng ngày 03/11/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện  Đan Phượng phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị, Phòng tài chính – Kế hoạch huyện tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Thanh tra nhân dân (TTND) và Giám sát đầu tư của cộng đồng (GSĐTCCĐ) năm 2020. Dự hội nghị có các ông (bà): Tiến sĩ Cao Văn Bản – Nguyên cán bộ Vụ giám sát và quản lý đầu tư Bộ Kế hoạch đầu tư; Phạm Thị Kim Oanh – UVTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, đại diện lãnh đạo các ban, ngành của huyện; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Trưởng, Phó ban và thanh viên ban TTND, GSĐTCCĐ của 16 xã, thị trấn.
Các đại biểu nghe Tiến sĩ Cao Văn Bản – Nguyên cán bộ Vụ giám sát và quản lý đầu tư Bộ Kế hoạch đầu tư trao đổi một số nội dung quy định pháp luật về giám sát đầu tư của cộng đồng và giám sát công trình của cộng đồng. Tập trung phân tích sâu vào nội dung hoạt động và giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng; nghe các đại biểu trao đổi về những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc thực tế trong quá trình hoạt động của các Ban TTND, GSĐTCCĐ; đồng thời giải đáp những thắc mắc, khó khăn, kinh nghiệm thực tế để nâng cao chất lượng hoạt động của các Ban TTND, GSĐTCCĐ ở các xã, thị trấn.
 
Tiến sĩ Cao Văn Bản – Nguyên cán bộ Vụ giám sát và QLĐT, Bộ Kế hoạch đầu tư
Qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, các đại biểu đã nhận thức rõ hơn về vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, hoạt động của Ban TTND, GSĐTCCĐ; để từ đó vận dụng vào quá trình thực hiện có hiệu quả nhiệm của các ban; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 
                                                Hữu Mạnh - MTTQ huyện Đan Phượng
 
         

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019