Huyện Mỹ Đức có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

24/12/2019 - 06:03 AM
Ngày 21/12/2019, Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo Chương trình 02 của Thành ủy Hà Nội do đồng chí Hoàng Thị Huyền - Phó Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn đã tiến hành thẩm định tiêu chí nông thôn mới (NTM) tại 3 xã Mỹ Thành, Thượng Lâm và Hùng Tiến. Cùng đi với Đoàn có các đồng chí: đại diện các Sở, ngành TP; Đỗ Trung Hai - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Lê Văn Trang - Phó Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Văn Thân - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện; cùng lãnh đạo các phòng, ban ngành của huyện.
Tại buổi thẩm định, Đoàn đã đi kiểm tra thực tế các tiêu chí về cơ sở hạ tầng nông thôn, tổ chức sản xuất, hạ tầng thương mại, cơ sở vật chất văn hóa, trường học, y tế, vệ sinh môi trường nhằm trao đổi, thảo luận ý kiến với đại diện thôn xóm, các tổ chức chính trị - xã hội các địa phương, đặc biệt là sự hài lòng về kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của nhân dân.
Đối với xã Mỹ Thành, thông qua xây dựng NTM, bộ mặt nông thôn của xã đã có nhiều khởi sắc. Nhân dân tích cực thực hiện chuyển đổi cơ cấu phát triển kinh tế và thực hiện tốt công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ thực vật, phòng chống dịch bệnh, cải tạo nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước, hệ thống kênh mương phục vụ sản xuất. Hệ thống đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng và cơ sở vật chất văn hóa được đầu tư. Thu nhập bình quân đầu người năm 2011 là 15,7 triệu đồng/người/năm; năm 2019, đạt 45,3 triệu đồng/người/năm, hộ nghèo giảm xuống mức thấp. Đối với tiêu chí về an ninh trật tự, xã đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự, không có khiếu kiện đông người kéo dài; không để xảy ra trọng án; tội phạm và tệ nạn xã hội. Xã đã triển khai, phối hợp với các ngành, các lực lượng nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo vệ an toàn thực phẩm. 
Qua báo cáo tại xã Thượng Lâm cho thấy, với tổng diện tích đất tự nhiên là 654,28 ha, xã có 328,82ha lúa, năng suất lúa bình quân 12,64 tấn/ha/năm; Diện tích đất trồng cây hàng năm khác 108ha; Diện tích cây ăn quả 36,68ha. Xã đã đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng - vật nuôi, Quy hoạch, mở rộng các vùng sản xuất tập trung, quy hoạch các vùng chuyển đổi mô hình VAC. Đến nay, đã chuyển đổi được 50,31 ha diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả chuyển sang trồng cây màu; Diện tích nuôi trồng thủy sản 45,56 ha, năng suất 7,5 tấn/ha/năm. Để xây dựng NTM, xã đã huy động tổng kinh phí là 169 tỷ đồng, Ban Quản lý xây dựng NTM xã triển khai công tác lập Quy hoạch xây dựng NTM, đề xuất quy hoạch cho phù hợp với quy định và đặc điểm tình hình của địa phương.
Đối với xã Hùng Tiến, trong thời gian qua, xã đã huy động nguồn lực xây dựng NTM là 187 tỷ đồng. Trong đó, nhân dân đóng góp và xã hội hóa là 15 tỷ đồng để tập trung xây dựng, chỉnh trang đường làng ngõ xóm, xây dựng các công trình phúc lợi ở địa phương. Đến nay, 100% đường trục xã, đường giao thông thôn xóm và trục chính nội đồng đã được bê tông hóa, đảm bảo đi lại và giao thương của người dân. Trong phát triển kinh tế, nhân dân trong xã đã đầu tư, phát triển nhiều mô hình sản xuất như: Mây giang đan, cỏ tế, giải quyết được nhiều việc làm cho lao động tại địa phương. Xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở được tăng cường và củng cố vững chắc. Vai trò của cấp ủy chính quyền được nâng cao, an ninh thôn xóm được giữ vững, đời sống của người dân ngày càng được cải thiện.
Cơ sở hạ tầng của xã Hùng Tiến ngày càng khang trang sạch đẹp
Nhìn chung, cả ba xã Mỹ Thành, Thượng Lâm và Hùng Tiến đã có sự phát triển đáng ghi nhận về kinh tế - xã hội. Dù xuất phát điểm thấp, tuy nhiên, đến nay, cả ba xã đều đã đạt và cơ bản đạt 19/19 tiêu chí xây dựng NTM. Trong quá trình thực hiện xây dựng NTM, cả ba xã nói trên đều không để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản. Các công trình, dự án được thanh quyết toán đúng kỳ hạn, theo kế hoạch. Kết quả thẩm tra cho thấy, xã Mỹ Thành đạt 97/100 điểm; xã Thượng Lâm, đạt 98,2/100 điểm, Hùng Tiến đạt 96,3 trên tổng 100 điểm.
Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chánh Văn phòng chuyên trách Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới TP Hà Nội Hoàng Thị Huyền và đồng chí Đỗ Trung Hai - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đánh giá cao những nỗ lực của ba xã: Mỹ Thành, Thượng Lâm và Hùng Tiến trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt từ huyện đến cơ sở, hạ tầng của hai địa phương đã được cải thiện. Đặc biệt, đời sống người dân đã được nâng cao đáng kể.  Tuy nhiên, đoàn công tác cũng kiến nghị địa phương cần đẩy nhanh tiến độ một số thủ tục công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia, nâng cao chất lượng hoạt động các cơ sở vật chất văn hoá. Đồng thời, quan tâm đến vấn đề môi trường, bảo đảm an toàn thực phẩm…
Trên cơ sở giải trình, cũng như đề xuất kiến nghị của ba xã, UBND huyện Mỹ Đức, căn cứ Hướng dẫn số 434/HD-SNN, đoàn công tác thống nhất hai xã: Mỹ Thành, Thượng Lâm và xã Hùng Tiến đủ điều kiện trình UBND thành phố Hà Nội xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. 
Nguyễn Hồng - Ủy ban MTTQ huyện Mỹ Đức
 

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019