Huyện Quốc Oai tổng kết đánh giá kết quả tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện.

08/04/2019 - 01:22 PM
Sáng ngày 04/4/2019, Ủy ban  MTTQ Việt Nam huyện Quốc Oai tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá kết quả tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện.
Dự có các đồng chí : Lê Xuân Chiển - UVTT, Trưởng ban Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội; Phùng Văn Dũng – Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Đức Phương - Phó Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Tiến Quý - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đại diện lãnh đạo các đoàn thể chính trị, các phòng ban liên quan; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, MTTQ Việt Nam các xã và Trưởng ban công tác Mặt trận các khu dân cư trong toàn huyện.
Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và Huyện ủy Quốc Oai; ngày 26/3/2019 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã triển khai kế hoạch tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân tới Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, MTTQ các xã và Trưởng ban công tác tác Mặt trận ở khu dân cư và các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện, các đoàn thể, các phòng ban có liên quan và cấp phát phiếu cho các xã. Ngay sau khi huyện tiếp nhận kế hoạch và tập huấn của huyện, 20/20 xã đã khẩn trương triển khai và tổ chức lấy phiếu. Từ ngày 02 đến ngày 04/3/2019; có 20/20 xã đã hoàn thành xong việc lấy ý kiến nhân dân; từ ngày 05/3 đến hết ngày 14/3/2019 các xã tổ chức công khai niêm yết kết quả sự hài lòng của người dân tại các trung tâm xã và các tại nhà văn hóa, đình làng … của khu dân cư. Trong quá trình niêm yết công khai trong toàn huyện không có ý kiến khiếu nại về kết quả việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện. Hết ngày 14/3/2019 các xã lập biên bản kết thúc việc niêm yết công khai và nộp các văn bản về huyện. Triển khai việc tổ chức lấy ý kiến vế sự hài lòng của người dân được diễn ra đảm bảo đúng quy trình và đảm bảo kế hoạch của TP và của huyện. Các thành viên đi lấy phiếu được tập huấn cụ thể, chi tiết; kết quả ý kiến được công bố trên Cổng thông tin điện tử của huyện và Đài truyền thanh của xã liên tục 10 ngày, mỗi ngày 02 buổi.
 Tổng số hộ dân trên địa bàn huyện Quốc Oai là 45.461 hộ;  Số hộ lấy ý kiến là 29.604 hộ, chiếm tỷ lệ 65%.  Tổng số phiếu lấy ý kiến là 29.604 phiếu, số phiếu thu về 29.604 phiếu. Cụ thể: Từ Câu 1 đến Câu 10: tỷ lệ hài lòng đạt từ 92,02% đến 98,99%; Câu 11: tỷ lệ hài lòng đạt 99,20%.
 Một số ít ý kiến chưa hài lòng tỷ lệ từ 0,78% đến 7,93%, tập trung vào nội dung như:  hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện; công tác bảo vệ môi trường của huyện; các cơ sở sản xuất chế biến, dịch vụ thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm;   các hình thức tổ chức sản xuất liên kết sản xuất; các hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn huyện hoạt động hiệu quả …
Có được kết quả cao trong việc lấy ý kiến của người dân, trước hết có sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy Đảng; sự phối hợp với chính quyền, đầu tư đồng bộ, kịp thời các công trình xây dựng nông thôn mới; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã và các khu dân cư; trong đó có MTTQ, các đoàn thể, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới và có đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ tích cực, trách nhiệm; đại đa số các hộ dân đồng tình, hài lòng với quá trình tổ chức thực hiện xây dựng Nông thôn mới huyện Quốc Oai.
 
Đ/c Lê Xuân Chiển - UVTT, Trưởng ban Phong trào MTTQ Việt Nam TP phát biểu tại hội nghị
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Xuân Chiển đã ghi nhận và biểu dương kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân trong việc xây dựng nông thôn mới huyện Quốc Oai đảm bảo khách quan, dân chủ, đúng quy trình và phản ánh trung thực nhận xét đánh giá của người dân; đảm bảo tỷ lệ số hộ gia đình lấy ý kiến, đối tượng lấy ý kiến và các bước triển khai lấy ý kiến đảm bảo theo hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
Thông qua việc lấy ý kiến đã nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đề xuất của nhân dân; đồng thời phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới; đã đánh giá khách quan kết quả xây dựng nông thôn mới; đồng thời nâng cao trách nhiệm của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong việc vận động, giám sát xây dựng nông thôn mới của huyện; nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
Đỗ Thị Huyền – MTTQ huyện Quốc Oai

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018