Huyện Sóc Sơn chỉ đạo 26/26 xã, thị trấn tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở trên địa bàn huyện

03/04/2019 - 02:04 PM
Thực hiện Điều lệ MTTQ Việt Nam, Chỉ thị số 17- CT/TW ngày 04/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024; Thông tri số 28/TT-MTTW-BTT ngày 06/02/2018 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Thông tri số 15-TT/TU ngày 10/04/2018 của Thành ủy Hà Nội; Kế hoạch số 205/KH-MTTQ-BTT của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; Thông tri số 18-TT/HU ngày 17/04/2018 của Huyện ủy Sóc Sơn; Kế hoạch số 90/KH-MTTQ-BTT ngày 07/06/2018 của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sóc Sơn về việc tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp. 
Tiếp thu những chỉ đạo của cấp Trung ương, cấp TP và của Huyện ủy Sóc Sơn trong suốt quá trình triển khai tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sóc Sơn luôn bám sát các văn bản và phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Đảng ủy, chính quyền trong việc triển khai, tổ chức Đại hội MTTQ cấp cơ sở. Tính đến ngày 29/03/2019, huyện Sóc Sơn đã 26/26 xã, thị trấn trên địa bàn huyện tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ nhiệm kỳ 2019-2024, đảm bảo đúng quy trình hiệp thương, đúng tiến độ kế hoạch đề ra là hoàn thành xong trước quý I/2019. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ủy ban MTTQ Việt Nam khóa mới các xã, thị trấn đã hiệp thương cử ra 118 vị Ủy viên Ban Thường trực; 26/26 vị Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, thị trấn khóa mới đều là Ủy viên Thường vụ Đảng ủy cấp xã.
Có thể nói quá trình tiến tới Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã, thị trấn nhiệm kỳ 2019-2024 đã được Thường trực Huyện ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và cấp ủy ở cơ sở chỉ đạo sát sao, cụ thể, chủ động và sự quan tâm tích cực tham gia phong trào thi đua của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Chính nhờ sự phối hợp tạo điều kiện có hiệu quả đó đã giúp Đại hội MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2019-2024 đã tổ chức thành công tốt đẹp, đúng tiến độ để tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Sóc Sơn lần thứ X./.
Nguyễn Thu Hà- MTTQ huyện Sóc Sơn
 
Các tin tức khác

Nhiệm kỳ mới, quyết tâm mới

23/09/2019 - 3.425 lượt xem

Mặt trận là Dân

20/09/2019 - 4.494 lượt xem
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018