Huyện Sóc Sơn giao ban công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện

30/10/2018 - 05:50 PM
Sáng ngày 30/10/2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sóc Sơn tổ chức hội nghị giao ban công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện. Dự hội nghị có các đồng chí: Vương Nguyên Minh – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 26 xã, thị trấn.
Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn báo cáo về tiến độ công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp về các nội dung: Công tác tuyên truyền, xây dựng văn kiện, thời gian tổ chức hội nghị Ban công tác Mặt trận thôn, dự kiến thời gian Đại hội, công tác nhân sự nhiệm kỳ mới, số lượng đại biểu dự Đại hội và những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện. Đến nay công tác xây dựng văn kiện Đại hội của các xã đã cơ bản hoàn thành, đã tham mưu cho cấp ủy về công tác nhân sự đảm bảo về tiêu chuẩn, chất lượng, có một số đơn vị đã kiện toàn xong Ban công tác Mặt trận thôn và tham mưu cho Đảng ủy ra Nghị quyết lãnh đạo Đại hội.
 
 
Toàn cảnh hội nghị
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vương Nguyên Minh-UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tiếp thu, ghi nhận những ý kiến phát biểu của các đại biểu dự hội nghị. Trong thời gian tới đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện công tác chuẩn bị để Đại hội ở cơ sở diễn ra đúng tiến độ, có chất lượng tiến tới Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Sóc Sơn lần thứ X nhiệm kỳ 2019-2024./.
Nguyễn Thu Hà- MTTQ huyện Sóc Sơn

Toàn cảnh hội nghị
Các tin tức khác
Kết quả bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”