Huyện Sóc Sơn ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam năm 2020

27/02/2020 - 02:42 PM
Sáng 27/02/2020, HĐND- UBND- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sóc Sơn tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí: Phạm Xuân Phương – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Phạm Văn Minh - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; Vương Nguyên Minh - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Ban Thường vụ Huyện ủy và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.
Sau khi nghe đồng chí Vương Nguyên Minh – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam  huyện báo cáo kết quả thực hiện chương trình phối hợp công tác năm 2019, để tăng cường mối quan hệ công tác giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan trước sự chứng kiến của Ban Thường vụ Huyện ủy các đồng chí đã ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2020.
 
Đại diện HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tại buổi ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2020
Chương trình phối hợp đã được thông qua các nội dung: Tiếp tục bám sát chỉ đạo của Thành phố và Huyện ủy; không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND huyện; tăng cường các hoạt động giám sát, tái giám sát có trọng tâm, trọng điểm; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam các cấp, các tầng lớp nhân dân tham gia đầy đủ và đóng góp thiết thực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của huyện năm 2020;  không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, chỉ đạo điều hành; lãnh đạo 3 cơ quan động viên cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan mình thi đua thực hiện tốt các nội dung, công việc trong chương trình phối hợp.
Nguyễn Thu Hà-  MTTQ VN huyện Sóc Sơn

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019