Huyện Thạch Thất tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận cơ sở

17/08/2020 - 06:07 PM
Sáng ngày 17/8/2020, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thạch Thất phối hợp tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận cơ sở là: Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, thị trấn; Trưởng Ban công tác Mặt trận các thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện.
Dự khai mạc lớp tập huấn có các đồng chí: Nguyễn Đăng Quân- UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện; Đỗ Thị Bích- UVTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện. 
Trong thời gian 3 ngày 17,18,19/8/2020, các đại biểu được các báo cáo viên phổ biến, trao đổi nội dung 6 chuyên đề gồm: Tư tưởng Hồ Chí minh và quan điểm của Đảng về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Thông báo nhanh về kết quả Đại hội Đảng bộ huyện và quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025; Nội dung cơ bản của Luật MTTQ Việt Nam năm 2015 và Điều lệ MTTQ Việt nam khóa IX; Chức năng, nhiệm vụ của Ban công tác Mặt trận ở thôn, tổ dân phố; Kỹ năng tổ chức hoạt động của Ban công tác Mặt trận ở thôn, tổ dân phố; Nội dung cơ bản của Luật Tín ngưỡng tôn giáo.
Đ/c Đỗ Thị Bích- UVTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phát biểu tại lớp tập huấn
Phát biểu tại lớp tập huấn, đồng chí Đỗ Thị Bích - UVTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhấn mạnh những vấn đề được tập huấn tại khóa học đều là những nội dung rất quan trọng, cụ thể, sát thực và cần thiết nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở những kiến thức cơ bản về lí luận và thực tiễn, phục vụ cho quá trình hoạt động và công tác. Đặc biệt thành phần tham gia lớp tập huấn có nhiều đồng chí mới lần đầu tham gia công tác trên cương vị Trưởng Ban công tác Mặt trận và lần đầu tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác Mặt trận. 
Thông qua lớp tập huấn góp phần tạo sự chuyển biến, đổi mới, nâng cao hiệu quả, kỹ năng công tác tuyên truyền của hệ thống Mặt trận các cấp trên địa bàn huyện, đáp ứng yêu cầu công tác Mặt trận trong thời kỳ mới. Từ đó làm cơ sở để tuyên truyền, vận động nhân dân trong việc thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Ủy ban TW MTTQ Việt Nam phát động./.
 Nguyễn Sơn
 

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019