Huyện Thanh Oai kiểm tra công tác Mặt trận 9 tháng đầu năm tại xã Bình Minh

12/10/2020 - 09:42 AM
Chiều ngày 12/10/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Oai đã kiểm tra công tác Mặt trận 9 tháng đầu năm 2020 tại xã Bình Minh. Qua kết quả kiểm tra cho thấy Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã chủ động tham mưu, xây dựng các văn bản triển khai thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương, các ngày lễ lớn của Thủ đô, đất nước và địa phương. Đẩy mạnh tuyên truyền các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19.
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Thanh Oai kiểm tra công tác Mặt trận 9 tháng đầu năm tại xã Bình Minh
Trong 9 tháng đầu năm, MTTQ xã Bình Minh đã thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới đô thị văn minh”. Thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, và lễ hội. Đặc biệt trong thời gian ảnh hưởng dịch Covid -19, vận động các hộ gia đình tổ chức cưới, tang, gọn nhẹ. Việc lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng Nông thôn mới huyện Thanh Oai đạt tỷ lệ cao với tỷ lệ trên 96% người dân hài lòng. Tổ chức tốt việc lấy ý kiến đóng góp của người dân về việc bàn, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, có 6/10 thôn đã tổ chức được hội nghị, còn lại 4 thôn gửi phiếu lấy ý kiến; qua đó người dân đã tự nguyện cùng nhau xây dựng nếp sống văn hóa, người Hà Nội thanh lịch, văn minh; thực hiện tốt việc ra quân tổng vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đạt được nhiều kết quả như: Tích cực tham gia góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội đảng bộ các cấp, hoạt động của Ban thanh tra nhân dân và Giám sát đầu tư của cộng đồng đạt được nhiều kết quả. 1 số công trình còn có những bất cập đều được kiến nghị, phản ánh kịp thời. Phối hợp tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri trước, sau các kỳ họp của HĐND xã. Thực hiện tốt các cuộc vận động và các chính sách hỗ trợ người dân.
Tuy nhiên, qua buổi làm việc đoàn kiểm tra cũng nhận thấy công tác Mặt trận của xã vẫn còn 1 số hạn chế và cần khắc phục như: Công tác tuyên truyền chưa thường xuyên, công tác nắm bắt tình hình dư luận nhân dân còn hạn chế. Chưa tổ chức được hội nghị phản biện xã hội. Các nội dung báo cáo cần sắp xếp chặt chẽ hơn. Đoàn kiểm tra cũng đề nghị MTTQ xã cần tham mưu tổ chức hội nghị phản biện xã hội trong 3 tháng cuối năm. Đặc biệt trong quá trình thực hiện cần tăng cường công tác phối hợp, trao đổi để thống nhất thực hiện với HĐND, UBND và các tổ chức thành viên để đạt được kết quả cao nhất.
Theo kế hoạch số 28/KH-MTTQ-BTT, ngày 6/10/2020 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện sẽ kiểm tra 12 đơn vị Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn còn lại. Dự kiến đến ngày 26/10/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện sẽ hoàn thành việc kiểm tra công tác Mặt trận 9 tháng đầu năm đối với 21/21 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
                                                          Nguyễn Thị Vinh
 

Các tin tức khác

Cầu nối ý Đảng với lòng dân

18/11/2020 - 10 lượt xem
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019