Huyện Thanh Oai kiểm tra việc thực hiện mục tiêu chương trình Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020

31/08/2020 - 05:01 PM
Thực hiện Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 22/01/2020 của UBND huyện Thanh Oai về việc thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện năm 2020, huyện Thanh Oai đã thành lập đoàn kiểm tra để kiểm tra tình hình thực hiện mục tiêu chương trình quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020 trên địa bàn huyện. Đoàn kiểm tra do đồng chí Nguyễn Khánh Bình – HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng đoàn; cùng các đồng chí: Trần Văn Kiên – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, đại diện Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện; Phòng Kinh tế, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh.
Đoàn kiểm tra làm việc tại xã Thanh Thùy về việc thực hiện mục tiêu chương trình quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020.
Theo Kế hoạch đoàn kiểm tra sẽ kiểm tra 21/21 xã, thị trấn và đến trực tiếp từng hộ nghèo, hộ cận nghèo để kiểm tra, rà soát và xác minh lại các thông tin. Theo chương trình kiểm tra tại các xã, thị trấn Đoàn sẽ kiểm tra: Kết quả thực hiện rà soát, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định tại thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020. Kiểm tra kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo của UBND các xã, thị trấn từ đầu năm 2020 đến thời điểm kiểm tra như hỗ trợ tiền điện, học phí và chi phí học tập, thẻ bảo hiểm y tế... Đánh giá hiệu quả của các giải pháp, biện pháp để thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu giảm nghèo trong năm 2020 của UBND các xã, thị trấn. Kiểm tra trực tiếp hồ sơ và kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người thuộc hộ nghèo, cận nghèo theo Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND ngày 8/7/2019 của HĐND Thành phố.
Qua kết quả kiểm tra một số xã cho thấy, các xã đã quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, các văn bản có liên quan đến thực hiện công tác giảm nghèo, rà soát đúng quy trình, đối tượng hộ nghèo, cận nghèo. Tuy nhiên vẫn còn một số hộ chưa đủ điều kiện nhưng vẫn có trong danh sách hộ nghèo, cận nghèo. Đối với những hộ không đủ điều kiện, đoàn kiểm tra cũng đã có ý kiến và đề nghị UBND các xã cho rà soát, kiểm tra lại và đưa ra khỏi danh sách các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã, thị trấn. Theo kế hoạch đến ngày 30/9/2020 sẽ kết thúc chương trình kiểm tra tại 21 xã, thị trấn.
Nguyễn Thị Vinh – MTTQ huyện Thanh Oai
 

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019