Huyện Thanh Oai tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025

29/06/2020 - 06:32 PM
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 155-KH/TU của Thành ủy Hà Nội, Kế hoạch số 134-KH/HU của Huyện ủy Thanh Oai về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tính đến ngày 11/6/2020, 43/43 đảng bộ, chi bộ cơ sở thuộc Đảng bộ huyện Thanh Oai đã tổ chức thành công Đại hội cấp cơ sở với kết quả rất tốt đẹp.
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Huyện ủy và các Tổ công tác chỉ đạo Đại hội, các cấp ủy cơ sở đã thực hiện đồng bộ công tác chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy cấp trên. Công tác xây dựng văn kiện trình Đại hội được thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, sát hợp với tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 được tập trung đánh giá, phân tích kỹ lưỡng, làm rõ nguyên nhân của những ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế từ đó đề ra những chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và những khâu đột phá có tính khả thi cao trong nhiệm kỳ 2020- 2025. 
Công tác tuyên truyền Đại hội được các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn chú trọng triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng. Các phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực hưởng ứng. Công tác phục vụ, khánh tiết Đại hội được chuẩn bị chu đáo kết hợp chặt chẽ với việc bảm đảm yêu cầu phòng dịch Covid 19 theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.  
Quá trình diễn ra đại hội được thực hiện theo đúng trình tự, nguyên tắc quy định của Điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Việc điều hành Đại hội được tiến hành chặt chẽ, nhịp nhàng, phát huy dân chủ, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm của các đại biểu. Việc bầu cử được thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế bầu cử trong Đảng. Khâu kiểm phiếu bầu cử được tiến hành chính xác, nhanh chóng, thời gian kiểm phiếu được rút ngắn do được sự hỗ trợ của Tổ kỹ thuật kiểm phiếu bằng máy vi tính sử dụng phần mềm của Ban Tổ chức Trung ương cung cấp.
Kết quả bầu cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025: Về số lượng đảng ủy viên nhiệm kỳ 2020-2025 là 348 đồng chí, trong đó, số lần đầu tham gia cấp ủy là 92 đồng chí chiếm 26,4%; tỉ lệ nữ là 58 đồng chí chiếm 15,1%; tuổi trẻ dưới 35 là 48 đồng chí chiếm 13,79%;  độ tuổi bình quân là 43,8 tuổi. Trình độ chuyên môn trung cấp là 05 đồng chí, cao đẳng là 05 đồng chí, đại học là 301 đồng chí, thạc sĩ là 34 đồng chí, tiến sĩ là 02 đồng chí. Trình độ lý luận chính trị sơ cấp là 36 đồng chí, trung cấp là 284 đồng chí, cao cấp là 23 đồng chí.
Đối với các chi bộ cơ sở, tổng số chi ủy viên được bầu là 25 đồng chí, trong đó số lượng lần đầu tham gia cấp ủy là 08 đồng chí chiếm tỷ lệ 32%;  nữ là 7 đồng chí chiếm tỷ lệ 28%;  tỉ lệ trẻ dưới 35 tuổi là 02 đồng chí chiếm 8%; độ tuổi trung bình là 48 tuổi. Về trình độ chuyên môn, trình độ đại học có 12 đồng chí; trình độ thạc sĩ  có 13 đồng chí; trình độ lý luận chính trị sơ cấp 02 đồng chí, trung cấp 17 đồng chí, cao cấp 06 đồng chí.
Đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở cũng đã bầu 286 đồng chí là đại biểu chính thức và 43 đồng chí đại biểu dự khuyết tham gia đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII đảm bảo số lượng, cơ cấu được phân bổ.
Ngày 24/6/2020 Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Oai đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo, tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Tại hội nghị này, Ban  Thường vụ Huyện ủy Thanh Oai đã trao tặng giấy khen và phần thưởng cho 15 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo và tổ chức Đại hội đảng bộ cấp cơ sở.
Đồng chí Nguyễn Văn Bổng – Phó bí thư Thường trực HU tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo Đại hội Đảng bộ, chi bộ cơ sở
Đến nay Đảng bộ huyện Thanh Oai đang tích cực chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội sẽ diễn ra từ ngày 22/7 đến ngày 24/7/2020. Thắng lợi của công tác tổ chức Đại hội đảng bộ cấp cơ sở huyện Thanh Oai là tiền đề vững chắc để Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Oai lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp.
Ủy ban MTTQ huyện Thanh Oai

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019