Huyện Thanh Trì bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận đợt 1 năm 2020

28/07/2020 - 05:11 PM
Ngày 28 và 29/7/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì phối hợp Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận đợt 1 năm 2020 tới gần 300 học viên là cán bộ Mặt trận huyện và cơ sở, trưởng Ban công tác Mặt trận, trưởng Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng (TTND, GSĐTCCĐ) các xã, thị trấn.
Dự khai giảng có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải - UVTT, Trưởng ban Tuyên giáo và Đối ngoại Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; Nguyễn Huy Chương – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Đào Tân Lý - UVTV, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.
 
      Đ/c Nguyễn Thanh Hải – UVTT, Trưởng ban Tuyên giáo và Đối ngoại Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố làm báo cáo viên hội nghị
Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, đồng chí Nguyễn Huy Chương – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhấn mạnh mục đích của lớp bồi dưỡng này nhằm bổ sung, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về công tác Mặt trận cho đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp trên địa bàn huyện, giúp đội ngũ cán bộ Mặt trận nắm vững nội dung và nhiệm vụ Mặt trận trong tình hình hiện nay.
Trong 2 ngày với 4 chuyên đề các học viên được học tập: Nghe thông báo kết quả Đại hội đại biểu đảng bộ Thanh Trì lần thứ XXIV(nhiệm kỳ 2020 -2025), kỹ năng trong tuyên truyền vận động thực hiện cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, thành viên các Ban công tác Mặt trận, Ban TTND, GSĐTCCĐ ở cơ sở cần có kỹ năng cơ bản về công tác vận động quần chúng nói chung và công tác Mặt trận nói riêng trong thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", việc giám sát cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ở nơi cư trú và giám sát các công trình xây dựng trong thực hiện Luật đầu tư công; Mỗi cán bộ Mặt trận là một tuyên truyền viên trong thực hiện phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19 đang xuất hiện trở lại.
Thông qua lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam từ huyện đến cơ sở, mỗi cán bộ Mặt trận cần tập trung nghiên cứu và thực hiện nghiêm túc nội quy của lớp học để đạt được kết quả cao, vận dụng vào công tác thực tiễn ở địa phương./.
 
Nguyễn Thị Thắm - Ủy ban MTTQ huyện Thanh Trì

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019