Huyện Thanh Trì tổ chức hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021 – 2026

08/02/2021 - 02:53 PM
Sáng 5/2, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì tổ chức hội nghị lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND huyện Thanh Trì khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Chủ trì hội nghị đồng chí Nguyễn Huy Chương – UVBTV huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện. Tới dự có đồng chí đồng chí Đặng Đức Quỳnh – UVTV,Chủ tịch HĐND Huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện; các đồng chí Ủy ban bầu cử, Thường trực HĐND, UBND huyện; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, đại diện lãnh đạo các tổ chức thanh viên của MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì.
Đ/c  Nguyễn Huy Chương – UVBTV huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện
 
Hội nghị đã thông qua tờ trình về việc dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng đại biểu HĐND huyện Thanh Trì khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Theo đó, tổng số đại biểu HĐND huyện khóa XX được bầu là 35 đại biểu, dự kiến chia thành 09 đơn vị bầu cử, trong đó có 4 đơn vị bầu cử 5 đại biểu và 5 đơn vị bầu 3 đại biểu.  Tổng số người được giới thiệu và tự ứng cử là 70 người, số dư là 35 người. Về cơ cấu đại biểu trên các lĩnh vực, như chuyên trách công tác đảng 7 người, công tác HĐND 4 người, công tác chính quyền 13 người, lực lượng vũ trang 4 người, MTTQ đoàn thể các tổ chức tôn giáo 15 người, văn hóa y tế giáo dục 10 người và kinh tế  9 người, khối xã, thị trấn 6 người và dự kiến có 2 người tham gia tự ứng cử.
Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, các đại biểu đã tham gia trao đổi ý kiến thảo luận tại hội nghị, 100% đại biểu dự Hội nghị đã biểu quyết nhất trí về cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 là 35 người và số đại biểu được giới thiệu là 70 người.
Tính đến hết ngày 08/02/2021, tại các xã thị trấn, Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn cũng đã hiệp thương để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã  nhiệm kỳ 2021 – 2026. Theo đó, với dự kiến tổng số đại biểu được bầu vào HĐND cấp xã là 449 đại biểu, tại 120 đơn vị bầu cử. Số đại biểu hiệp thương lần thứ nhất cấp xã là 885 đại biểu, tỷ lệ, cơ cấu thành phần, số lượng tại các hội nghị hiệp thương đảm bảo theo qui định của pháp luật.
Sau khi có thông báo điều chỉnh cơ cấu thành phần, số lượng đại biểu ứng cử của HĐND cùng cấp. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp của huyện Thanh Trì sẽ tiến hành thông báo phân bổ đại biểu đến các tổ chức, cơ quan, đơn vị để giới thiệu người của tổ chức, cơ quan, đơn vị mình tham gia ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2021-2026, dự kiến từ ngày 18/02/2021.
 
                                           Nguyễn Thị Thắm – Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019