Huyện Thanh Trì tổ chức hội nghị phản biện vào các dự thảo báo cáo của UBND huyện trình tại kỳ họp thứ 18 HĐND huyện khóa XIX

11/12/2020 - 04:32 PM
Sáng ngày 11/12/2020, Uỷ ban MTQ Việt Nam huyện Thanh Trì  tổ chức hội nghị tham gia góp ý, phản biện xã hội vào các dự thảo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2020, phương hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện Thanh Trì giai đoạn 2021-2025 trình tại kỳ họp thứ 18, HĐND huyện khóa XIX.
Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Huy Chương - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Nguyễn Thị Hằng – HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Phạm Thị Thu Huyền – HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện; Thường trực HĐND, UBND huyện; đại diện lãnh đạo các phòng  ban, ngành, đoàn thể, thành viên 2 ban tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.
 
        Đ/c Nguyễn Huy Chương – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì chủ trì hội nghị
Tại hội nghị, cơ bản các đại biểu đều nhất trí đồng tình với dự thảo báo cáo và  có 10 ý kiến phát biểu trực tiếp đóng góp vào dự thảo, thể hiện rõ tinh thần xây dựng, trách nhiệm của các đại biểu, bên cạnh đó, một số ý kiến cũng đề nghị UBND huyện điều chỉnh một số nội dung, số liệu trong dự thảo báo cáo về lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, cần đánh giá việc thực hiện các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm nông nghiệp sạch và nhân rộng mô hình tại các xã trên địa bàn huyện cần đề nghị thành phố có chính sách đặc thù trong hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với một số dự án trọng điểm
Về phương hướng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện giai đoạn 2021-2025, các đại biểu đánh giá cao về nội dung định hướng cũng như các giải pháp để triển khai thực hiện mà UBND huyện sẽ trình trong kỳ họp 18 HĐND huyện, các đại biểu đề nghị cần các tiêu chí chưa đạt theo đề án đầu tư xây dựng huyện Thanh Trì thành quận đến năm 2025. Bên cạnh đó, có một số ý kiến góp ý về vấn đề cải tạo sửa chữa cơ sở vật chất  nhà văn hóa để phục vụ các nhu cầu thiết yếu tại cộng đồng dân cư, Thanh Trì là nơi có nhiều di tích lịch sử cách mạng, nhiều làng khoa bảng như đính thờ Tiên triết Chu Văn An, Tướng Phạm Tu, Ngô Thì Nhậm, Phạm Như Đổ, nơi có chi bộ đảng đầu tiên của ngoại thành Hà Nội……. huyện cần có kế hoạch cụ thể trong định hướng và xây dựng thành các tua du lịch và quảng bá hình ảnh văn hóa của quê hương anh hùng, về hạ tầng đô thị cần có định hướng  quy hoạch hạ tầng đô thị đó là hạ ngầm các đường dây điện và hệ thống thông tin…
Thay mặt lãnh đạo UBND huyện đồng chí Phạm Thị Thu Huyền – HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tiếp thu, giải trình các ý kiến cần làm rõ của các đại biểu tham dự hội nghị và xem xét bổ sung vào báo cáo, trước khi trình HĐND huyện tại kỳ họp thứ 18 được diễn ra vào trung tuần tháng 12/2020, đồng chí đề nghị trong thời gian tiếp theo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với các tổ thành viên của Mặt trận tiếp tục tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân đoàn kết thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động cùng đồng tâm chung sức xây dựng hoàn thiện các tiêu chí xã trở thành phường và phấn đấu huyện thành quận, xây dựng huyện Thanh Trì giàu đẹp văn minh./
 
Nguyễn Thị Thắm -  MTTQ huyện Thanh Trì
 
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019