Huyện Thanh Trì tổ chức hội nghị thảo luận chuyên đề “Nâng cao kỹ năng tổ chức, hoạt động tiếp xúc cử tri của Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn”

21/09/2018 - 04:26 PM
Sáng ngày 18/9, huyện Thanh Trì tổ chức giao ban thảo luận chuyên đề “Nâng cao kỹ năng tổ chức, hoạt động tiếp xúc cử tri của Thường trực HĐND, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn”. Tham dự có các đồng chí: Trần Văn Khương - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Quang Hiếu - UVTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Huy Chương - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; cùng đại biểu các xã, thị trấn.
9 tháng đầu năm 2018, HĐND huyện đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch đề ra. Công tác phối hợp với UBND, Uỷ ban MTTQ và các cơ quan có liên quan được tăng cường, tạo điều kiện nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp góp phần hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện tiếp tục phát triển ổn định, an ninh quốc phòng được giữ vững, làm tốt việc đôn đốc và giám sát triển khai, thực hiện các đề án đã được HĐND huyện thông qua. Các kỳ họp HĐND từ huyện đến các xã, thị trấn được công khai, dân chủ và có nhiều đổi mới, dành nhiều thời gian cho hoạt động thảo luận và chất vấn; sau kỳ họp, Thường trực HĐND các cấp thông báo nội dung phiên thảo luận và phiên chất vấn gửi các phòng ban, UBND các xã, thị trấn trong đó xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan và người có thẩm quyền tiếp thu, tổ chức thực hiện. Hoạt động khảo sát, giám sát đảm bảo kịp thời, đúng các quy định của pháp luật, công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân được duy trì theo quy định, nghiêm túc.
Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị
Với gần 10 ý kiến phát biểu tại hội nghị tập trung vào chủ đề nâng cao kỹ năng tổ chức và hoạt động tiếp xúc cử tri tại cơ sở, hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện, đại biểu HĐND các xã, thị trấn ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả, đáp ứng nguyện vọng của cử tri trong huyện, hình thức tổ chức tiếp xúc cử tri cần phong phú hơn, nhất là tổ chức tiếp xúc chuyên đề chưa thu hút được đông đảo cử tri tham gia; đại biểu HĐND cần nắm bắt, thu thập các ý kiến, nguyện vọng của cử tri để chuyển đến các cơ quan trả lời theo đúng qui định… các đại biểu cũng tập trung trao đổi, thảo luận, tìm ra những giải pháp mang tính khả thi, phù hợp với thực tiễn để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri của HĐND huyện, HĐND cấp xã, thị trấn.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Khương - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện biểu dương Thường trực HĐND huyện và các xã, thị trấn trong thời gian qua đã phối hợp làm tốt công tác tiếp công dân, xây dựng và công khai lịch tiếp công dân, chủ động sắp xếp thời gian, phối hợp với thường trực HĐND, UBND xã, thị trấn nơi đại biểu ứng cử tiếp công dân tại trụ sở xã, thị trấn, thu thập ý kiến, kiến nghị, phản ánh của công dân; giải thích, tuyên truyền chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho công dân. Công tác phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các xã, thị trấn thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri, tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị phản ánh của cử tri liên quan đến các lĩnh vực, kịp thời chuyển tới các cấp, các ngành xem xét, giải quyết theo đúng qui định của Pháp luật, đây là yếu tố quan trọng bảo đảm cho HĐND huyện có những quyết sách đúng đắn, phù hợp thực tiễn, tạo sự quan tâm, đồng thuận ủng hộ trong đóng góp ý kiến cũng như triển khai tổ chức thực hiện. Với chủ đề năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” Đồng chí yêu cầu cán bộ, đảng viên từ huyện đến xã, thị trấn nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm lãnh đạo hoàn thành và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Trong đó, chú trọng phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, hoàn thành các dự án, tiếp tục duy trì nâng cao các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh đưa huyện phát triển toàn diện, phấn đấu trở thành quận của Thủ đô trong tương lai gần, tiếp tục phát huy vai trò, nâng cao uy tín của các đại biểu HĐND, tổ chức triển khai hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri, đa dạng hóa các hình thức tiếp xúc cử tri, chú trọng tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, lĩnh vực. Đồng thời, thường xuyên đôn đốc, theo dõi giám sát các cơ quan chức năng giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; góp phần ổn định tình hình trật tự an toàn xã hội tại địa phương, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của cử tri đảm bảo đúng quy định của pháp luật, tạo niềm tin của cử tri, sự đồng thuận trong Nhân dân./.
 
Nguyễn Thị Thắm - MTTQ huyện Thanh Trì
 

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019